Gratis

Snapsting - SYNG med liv og lys(t)

Beskrivelse

Dette er et forløb under Snapsting for Børn 2019. Derfor udbydes dette forløb kun i uge 26. Snapsting for Børn er en årlig tilbagevende børnekulturfestival for alle børn i Viborg Kommune. Snapsting for Børn har som hovedmål at udfordre børn til leg og læring gennem æstetiske processer og kulturelle oplevelser.

Vær med når tonerne stiger mod himlen, fordi vi synger sammen.

Aktiviteter

Syng salmer med musikere fra Prinsens Musikkorps - trompeter, basun og tuba. Et skolekor synger for! Det er både ældre og nye/nyere salmer, bl.a. "Se, nu stiger solen", "Spænd over os dit himmelsejl" og "Det glitrer i disen, den himmelske jord."

Forberedelse

Tilmeldte klasser arbejder forinden med et undervisningsmateriale: "SYNG med liv og lys(t)" i en sommerlig udgave. Materialet indeholder bl.a. sangtekster og opgaver, noder, introduktioner og noget om tematikkerne ”lys” og ”Sankt Hans.” Der lægges op til et tværfagligt arbejde i fagene kristendomskundskab og musik. Materialet opfylder kravene fra Fælles Mål.

I læseplanen for faget kristendomskundskab efter 6. klassetrin fremgår det, at der skal arbejdes med ”de forskellige måder, kristendommen kommer til udtryk i Danmark og resten af verden,” og det fremhæves, at ”en særlig rolle spiller den danske salmeskat, som den kommer til udtryk i salmebogen og bruges i relation til højtider og i forbindelse med kirkelige handlinger.” At beskæftige sig med salmer og salmebegrebet i undervisningen generelt indgår således som et vigtigt element i undervisningen i faget kristendomskundskab.

Hvor meget eller hvor lidt, der bliver arbejdet med materialet er op til den enkelte lærer, men det er meget vigtigt, at eleverne har øvet alle salmerne inden aktiviteten, så de kan synge med!

Efterbehandling

Undervisningsmaterialet kan også bruges efter sangeventen til at tage tråden op med at arbejde med "Sankt Hans" og nogle af de salmer, der er blevet sunget. Ellers kan man som lærer udvælge et par af de sungne salmer, læse dem igennem og samtale om dem med eleverne.

Efter aktiviteten kan I samtale om oplevelsen og se billeder fra dagen. 

Se evt. billeder på www.facebook.com/SnapstingForBoern/  

Formål

Formålet med aktiviteterne under Snapsting for Børn er generelt at børn udfordres i forhold til deres kulturelle dannelse. At de oplever kunst og kultur i mange forskellige afskygninger, og at de selv inddrages i forhold til disse oplevelser. Ydermere inddrager mange af aktiviteterne under Snapsting for Børn børnene i æstetiske processer, således at børnene også selv er skabende.

Denne aktivitet har til formål at give eleverne kendskab til et repertoire af ældre og nye salmer, der alle omhandler temaet "lys." Det har ligeledes til formål at få børn til at synge sammen og opleve glæden ved det.

Sted
Borgvold
Hans Tausens Allé 1
8800 Viborg
Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet indeholder tekster om tematikken lys og begivenhederne kyndelmisse og Sankt Hans. De to begivenheder repræsenterer begge en kristen katolsk fejring men som også er folkelige traditioner, der fejrer lyset og markerer to af årets årstidsovergange. Desuden er der salmetekster, opgaver, noder og salmeintroduktioner. Bestilling foregår på hjemmesiden www.vibsko.dk

Tilmelding

Du kan tilmelde dig nedenfor på de enkelte hold via de forskellige link.:

Tilmelding åbner 6. maj kl. 10.00 - og sidste frist for tilmelding er d. 6. juni kl. 12.00.

Tirsdag, den 25. juni kl. 10.00 - 10.45 

Tilmeldingsfrist
06.06.2019