Gratis

Skolebridge – En tankesport

Beskrivelse

I bridge tænker man logisk, lægger en strategi, gennemfører sin plan og lærer at træffe beslutninger i tankesporten baseret på matematik og menneskelig forståelse. Det handler ikke så meget om, at eleverne skal lære at spille bridge, men om at de får en fornemmelse af, hvad bridge er. At de lærer at tænke sig rigtig meget om.

Aktiviteter

Eleverne spiller kort/bridge med fire elever ved hvert bord dvs. der dannes et antal hold, som spiller mod hinanden. Hvert bord får også spillemapper og meldekasser. Fra klubben står en ’underviser’ sammen med et antal hjælpere for introduktion og forløb samt opgørelse af resultater.

Der tilbydes tre forskellige muligheder for et forløb:

- 3-4 timers lynkursus/introduktion

- 10/20 lektioner som aktivitet til en emneuge

- 30/40 lektioner som valgfag af et halvt/helt års varighed

Under alle omstændigheder aftales det enkelte forløb nøje mellem skolen og bridgeklubben. Ligeledes aftales antal klasser og elever.

Forberedelse

Læreren kan med fordel lade sig inspirere af materiale fra Dansk Skolebridge.

Efterbehandling

Tal om i hvilke andre sammenhænge, I kan benytte de teknikker, I har brugt, da I spillede bridge. Hvor kan I bruge jeres nye viden om fx det at lægge en plan, tænke frem osv.

Formål

Formålet med forløbet er, at eleverne får en forståelse af, at bridge er en tankesport. Elever mødes i et fællesskab, hvor det ikke handler om først og fremmest at være størst og stærkest, men om at vise respekt for hinanden, samarbejde med sin partner, tænke fremad og holde fokus.

Eksempler fra Fælles Mål
Matematik Eleven kan anvende sandsynlighedsregning. Eleven kan vurdere problemløsningsprocesser.

Sted

På skolen og evt. i bridgeklubben.