Gratis

Skal du skrive opgave? 7. - 9. kl.

Beskrivelse

Forløbet har fokus på, hvad biblioteket kan tilbyde elever, der skal skrive opgave/projekt.
Vi sætter især fokus på søgning i bibliotekets database og evt. andre relevante databaser.

Eleverne bliver præsenteret for faserne i informationssøgningsprocessen, altså den proces de alle skal igennem, når de skal finde informationer til deres projekter.

Besøget bliver kombineret med en tur rundt på biblioteket, hvor bl.a. begreber som emnetal/klassemærke og faglitteratur bliver præsenteret.

Aktiviteter

Vi kommer igennem hele informationssøgningsprocessen

  • Definition af informationsbehov
  • Identifikation af emneord/synonymer 
  • Valg af kilder 
  • Kildekritik

Vi arbejder med de emneord/synonymer, eleverne skal bruge i deres informationssøgningsproces. 

Eleverne bliver præsenteret for bibliotekets hjemmeside www.viborgbib.dk, herunder de dele af sitet, der er vigtige, når de skal søge efter materialer, fx hvordan de søger et materiale frem, relevansvurderer det og finder det i biblioteket.

Efter præsentation af Viborg Bibliotekernes hjemmeside skal eleverne på tur rundt i biblioteket. På turen bliver eleverne præsenteret for forskellen mellem fag- og skønlitteratur, emnetal og udlån/aflevering.  Eleverne arbejder selvstændigt med søgning til egne opgaver og får konkrete kilder med til deres projekt.

Forberedelse

For at skabe relevans for eleverne, er det vigtigt, at de skal skrive en opgave/projekt efter undervisningen på biblioteket.
Det er en fordel at eleverne på forhånd har valgt deres emne for opgaven. Derfor er det en god ide, at eleverne hjemmefra har arbejdet med deres emne og er bevidste om, hvilke emneord, der er dækkende for det.

Eleverne skal medbringe egen PC.

Inden besøget skaber læreren et overblik over, hvor mange elever, der ikke er oprettede som lånere. Elever som endnu ikke er oprettede på Viborg Bibliotekerne skal oprettes. Det gør de sammen med en forældre forud for undervisningen. Forældrene kan oprette deres barn med deres MitID ved at følge denne vejledning: Velkommen til Viborg Bibliotekerne Viborg Bibliotekerne

Efterbehandling

Eleverne skal på baggrund af undervisningen og ved hjælp af www.viborgbib.dk selv kunne tage aktiv del i at finde materialer til deres opgave. 

Find inspiration under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb på Gyldendals portaler.

Formål

Elevernes kompetencer inden for søgeteknik og informationsliteracy styrkes. Samtidig er formålet også, at eleverne får kendskab til, hvad biblioteket kan bidrage med i deres informationssøgningsproces.
 

Eksempler fra Fælles Mål:

Dansk
-
 Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'læsning', hvor eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst. Med særligt fokus på 'finde tekst'.
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'fremstilling', hvor eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation. Med særligt fokus på 'planlægning'.

Tilmelding

Forløbet kan bookes med senest tre ugers varsel.
Ved tilmelding oplyses telefonnummer og mail på alle deltagende lærere.

Tilmelding
Tlf.nr. 87 87 34 72