Gratis

Skal du skrive opgave? 7. - 9. kl.

Beskrivelse

Forløbet har fokus på, hvad biblioteket kan tilbyde elever, der skal skrive opgave/projekt. Vi sætter især fokus på søgning i bibliotekets database og evt. andre relevante databaser. Eleverne bliver introduceret til faserne i informationssøgningsprocessen, altså den proces de alle skal igennem, når de skal finde informationer til deres projekter. Besøget bliver kombineret med en rundvisning på biblioteket, hvor bl.a. begreber som emnetal/klassemærke og faglitteratur bliver præsenteret.

 

 

Aktiviteter

Eleverne bliver præsenteret for relevante bibliotekstermer, som er en del af processen i at finde informationer.

  • Definering af informationsbehov
  • Identificere emneord/synonymer 
  • Vælge den rigtige søgestrategi
  • Valg af kilde 
  • Kildekritik

Vi arbejder med en brainstormøvelse, hvor eleverne får en fornemmelse af, hvordan de kan arbejde med deres emne og de emneord/synonymer, de skal bruge i deres informationssøgningsproces. 

Eleverne bliver præsenteret for bibliotekets hjemmeside www.viborgbib.dk, herunder de dele af sitet, der er vigtige, når de skal søge efter materialer, fx hvordan søger man en post frem? Hvordan de relevansvurderes posten? Og hvordan finder man materialet i biblioteket. 

Efter præsentation af Viborg Bibliotekernes hjemmeside skal eleverne på tur rundt i biblioteket. På rundturen bliver eleverne præsenteret for forskellen mellem fag- og skønlitteratur, emnetal og udlån/aflevering.  

Forberedelse

For at skabe relevans for eleverne er det vigtigt, at eleverne skal skrive en opgave/projekt efter undervisningen på biblioteket.

Det er en fordel at eleverne i forvejen ved hvilket emne, de skal skrive om. Derfor er det en god ide, at eleverne hjemmefra har arbejdet med deres emne og er bevidste om, hvilke emneord der er dækkende for det.

Eleverne skal medbringe egen PC.

 

Kontaktpersonen på biblioteket skal have kontaktoplysninger (mail og mobilnummer) på den lærer, der booker undervisningen, og den eller de lærerer, som deltager i undervisningen.

Inden besøget skaber læreren et overblik over, hvor mange elever, der ikke er oprettede som lånere. De elever som ikke er oprettede skal udfylde en forældrefuldmagt, som sendes til biblioteket forinden besøget. Forældre tilladelsen findes her under "Undervisningsmaterialer"

Efterbehandling

Eleverne skal på baggrund af undervisningen og ved hjælp af www.viborgbib.dk selv kunne tage aktiv del i at finde materialer til deres opgave. 

Formål

Elevernes kompetencer inden for søgeteknik og informationsliteracy styrkes. Samtidig er formålet også at eleverne får kendskab til hvad biblioteket kan bidrage med i deres informationssøgningsproces.

Eksempler fra Fælles Mål
Dansk Eleven har viden om faser i informationssøgning. Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning.

Undervisningsmateriale

Samtykke til oprettelse af børnelånerkort ved Viborg Bibliotekerne

Tilmelding

Forløbet skal bookes med tre ugers varsel

Tilmelding