Gratis

Sjægtesejlads

Beskrivelse

Hvad er en fiskejolle og hvad er en sjægt? Oplev det slanke og skarpe skrog på Limfordens vand.

Aktivitet
Sjægtelaugets erfarne søfolk tager eleverne med ud på en sejltur fra Hjarbæk Havn, hvor de oplever livet til søs.
Er der ikke plads i bådene til alle elever på en gang, deler vi op og laver forskellige havne-relevante aktiviteter med landkrabberne, mens de venter på at få en tur på vandet.

Forberedelse
Inden besøget kan I have fundet information om træskibe, sejlbåde og sejladssikkerhed.

Efterbehandling
Hjemme på skolen kan I studere fiskeskibes udvikling, Hjarbæk Fjords vandproblematik eller undersøge sejladsmuligheder for børn og unge i nærheden.

Bevægelse: Forvent en dag med middelbevægelse

Stikord: kyst, fiskeri, sejlads

Formål

Eleverne tilegner sig lokalhistorisk forståelse om Hjarbæks havneliv og afprøver Limfjordssjægter.

Eksempler fra forenklede fælles mål:
Historie - I hisotirefaget arbejdes indenfor kompetanceområdet historiebrug, så eleven bliver i stand til at perspektivere egne og andres historiske fortællingere i tid og rum.
Idræt - I idrætsfaget arbejdes indenfor kompetenceområdet alsidig idrætsudøvelse med fokus på natur-og udeliv, hvor eleven har viden om regler og teknikker i friluftsaktiviteter og kan planlægge enkle friluftsaktiviteter.

Sted
Søndersiden 1
8831 Løgstrup
Hjarbæk Havn