Søndersøløbets Skoleløb

Beskrivelse

Søndersøløbets Skoleløb foregår tirsdag den 7. september 2021 og henvender sig til alle 0. - 4. klasser i Viborg Kommune. Se vedhæftede invitation.

Aktiviteter

Ruten er ca. 5,8 km lang (Søndersø rundt), og hvert skolebarn skal løbe ruten.

Kl. 10.00 Lærer og elever møder ind ved Golf Hotellet.

Kl. 10.15 Opvarmning.

Kl. 10.40 Skoleløbet starter.

Kl. 11.45 Præmieoverrækkelse.

Forberedelse

Løbeaktiviteter hjemme på skolen se link til undervisningsforløb under Undervisningsmateriale. Et forløb med følgende elevlæringsmål:
Eleverne kan forklare teknikker, som gør løb mere effektivt/hurtigere.
Eleverne kan sprinte.
Eleverne kan udføre krydsfunktioner.

Efterbehandling

Der kan evt. samtales om tabe- og vinderreaktioner.
Der kan ligeledes arbejdes videre med løbeaktiviteter, og eleverne kan måske udvikle lege og konkurrencer inden for løb.

Formål

Formålet med Søndersøløbets Skoleløb er at give skolebørnene en fælles, sjov og god løbeoplevelse.

Ekempler fra Fælles Mål
Idræt - Det er et initiativ, som understøtter kompetenceområdet 'Alsidig idrætsudøvelse', hvor eleven kan anvende grundlæggende, sammensatte bevægelser i idrætspraksis. Samt området 'Idrætskultur og relationer', hvor eleven kan deltage aktivt i idrættens kultur og fællesskab.

Sted
Golf Hotellet
Hans Tausens Allé 2
8800 Viborg

Det grønne område ved Golf Hotellet ned til Søndersø.

Undervisningsmateriale
Tilmelding
Tilmelding
Tlf.nr. 86625533
Tilmeldingsfrist
19.08.2021