Gratis

Søndersøløbets Løbekonkurrence

Beskrivelse

I 2020 havde vi desværre ikke mulighed for at invitere alle skoler til Søndersøløbet - derfor afholder vi nu en løbekonkurrence.

Søndersøløbets løbekonkurrence er et tilbud til alle på 6. årgang i Viborg Kommune.

ALLE elever i klassen/årgang skal løbe 400 meter på tid, derefter udregnes gennemsnitstiden for årgangen.

Det er årgangens gennemsnitstid I konkurrerer i, mod de andre skoler der også deltager i konkurrencen. 

Konkurrencen foregår d. 14. & 15. juni 2021 på Viborg AM Atletikstadion Vinkelvej 32 8800 Viborg.

Præmien til den hurtigste 6. årgang er  ............................ En tur til Djurs Sommerland for hele årgangen inkl. transport.

Præmien vil blive overrakt til den vindende skole torsdag d. 17. juni kl 9.00

 

Aktiviteter

Hver elev fra 6. årgang skal løbe 400 meter på tid. Når alle har løbet en omgang udregnes der en gennemsnitstid for årgangen.

Ved flere klasser på 6. årgang udregnes gennemsitstiden for alle klasserne.

I tilfælde af sygdom, vil den syge elev blive tildelt en tid.

Viborg Atletik & Motion/Raceresult står for tidtagning til konkurrencen - det er også dem der måler tider ved Søndersøløbet.

Forberedelse

Løbeaktiviteter hjemme på skolen se link til undervisningsforløb under Undervisningsmateriale. 

Trænings inspiration:

10-20-30 løb er en intervaltræningsmetode.

Metoden er udviklet af den danske forsker Jens Bangsbo og brugt med succes i nogle af hans forskningsprojekter omkring sundhed.

10-20-30 består af:

10 sekunders sprint

20 sekunders moderat løb

30 sekunders lav intensitetløb som kan være gang eller let jog.

En serie varer altså 1min.

Hvor mange serier der udfører, afhænger af ens træningstilstand, dog max 10 serier.

en ved denne metoden er, at som nybegynder kan få et stort udbytte af at tilbringe utroligt lidt tid ved høj intensitet.

Godt råd:

Intervalløb trænes bedst sammen med andre løbere, der kan presse en lidt og komme med opmuntrende bemærkninger, når der er brug for dette.

Er det muligt for dig, og bor du i nærheden af en løbeklub, der tilbyder løb i intervaller, så tag ned i klubben og løb sammen med andre!

 

Efterbehandling

Der kan evt. samtales om tabe- og vinderreaktioner.
Der kan ligeledes arbejdes videre med løbeaktiviteter, og eleverne kan måske udvikle lege og konkurrencer inden for løb.

Formål

Formålet med Søndersøløbets løbekonkurrence, er at give skolebørnene en sjov og god løbeoplevelse samt et fællesskab i at dyste sammen til konkurrencen.

Ekempler fra Fælles Mål
Idræt - Det er et initiativ, som understøtter kompetenceområdet 'Alsidig idrætsudøvelse', hvor eleven kan anvende grundlæggende, sammensatte bevægelser i idrætspraksis. Samt området 'Idrætskultur og relationer', hvor eleven kan deltage aktivt i idrættens kultur og fællesskab.

Sted
Atletik Stadion
Vinkelvej 32
8800 Viborg

Der er god plads ved atletikstadion, således der er god mulighed for at overholde gældende Covid 19 restriktioner. og holde afstand til hinanden.

I vil ved ankomst blive anvist et opholds område indtil løbsstart.

Undervisningsmateriale

 Klubben Viborg Atletik & Motion 

Tilmelding

Tilmeling skal ske til praktikant2 [at] viborgidraetsraad [dot] dk 

Husk at notere antal klasser/elever samt ønske til dato & tidspunkt.

Ved tilmelding bedes I oplyse hvis der er elever der IKKE må fotograferes 

Tlf.nr. 86625533
Tilmeldingsfrist
04.06.2021