Gratis

Robotteknologi og fremtidens landbrug

Beskrivelse

Vil robotter overtage verden?

Det kan vi nok ikke svare på – men vi kan lære dig, hvordan robotteknologi er med til at forme fremtidens fødevareproduktion. Én ting er sikkert, teknologien kommer nærmere og nærmere, og innovation får en større og større betydning i fremtiden. Verden forandrer sig hurtigere, end vi af og til kan følge med til. Derfor vurderer vi det som et stort plus, at eleverne er bevidste om de muligheder, der er inden for teknologi, således at de er godt klædt på til, når de selv tager hul på deres videre uddannelsesliv.

Aktiviteter

Vi arbejder med nogle af de robotter, som ses inden for dansk landbrug. Eleverne hører forskellige oplæg om forskellige typer robotter og hører om mulighederne med det - herunder, status på robotteknologien inden for landbrug. Aktiviteten bliver krydret med workshops/og eller besøg/demonstrationer af fx droner og selvkørende maskiner.

I løbet af dagen danner eleven helt sikkert sin egen mening om, hvad der er godt for mennesket, klimaet, jorden – og hvordan teknologi på én gang er fantastisk og foruroligende. 

Forberedelse

Inden besøget skal klassen brainstorme om deres nuværende viden om robotteknologi - herunder vidensindsamling.

Efterbehandling

Besøget kan med fordel opfølges af virksomhedsbesøg eller evt. et besøg på Naturvidenskabernes Hus, hvor eleverne kan arbejde med robotteknologi.

Formål

At eleverne får indsigt i forskellige teknologier med relation til fødevareproduktion.
At eleverne får en forståelse for ressourcebesparende teknologi.
At eleverne får en forståelse for mulighederne indenfor teknologi. 

Eksempler fra Fælles Mål
Uddannelse og job - der arbejdes med videns- og færdighedsmål inden for: Personlige valg, fra uddannelse til job og arbejdsliv, hvor eleven kan vurdere betydning af vilkår og forandringer på arbejdsmarkedet. Eleven kan vurdere betydningen af livslang læring og innovation i arbejdsliv og karriere. Eleven kan vurdere muligheder i uddannelser, job og former for iværksætteri.

Sted
Asmildkloster Landbrugsskole
Asmildklostervej 1
8800 Viborg
Tilmelding

Tilmelding sker til Kristine Lund.

Ved tilmelding oplyses:
Skole, klassetrin, antal deltagere, kontaktoplysninger (mail og tlf. nr), evt. ønsker til indhold og emner.

Tlf.nr. 25 44 92 00