Gratis

Robinson Crusoe

Beskrivelse

Robinson Crusoe for en dag? Genkend historien og bliv udfordret i samarbejde og overlevelse på en øde ø.

Aktiviteter

Vi sætter stemningen for den klassiske Robinsonade og eleverne "sejler" i bådehold ud på verdenshavet, hvor de lærer at navigere og finde ud af rollefordelingen på et skib.

Så indtræffer katastrofen - gruppen "lider skibbrud" og må redde sig i land på en øde ø. Her handler det om at overleve ved at samarbejde og klare sig med få, primitive hjælpemidler. Der er forskellige opgaver der skal løses undervejs. Både praktiske som for eksempel at bygge en hytte og et hegn som værn mod mulige kannibaler og sørøvere men også teoretiske opgaver som at prioritere vigtigheden af hvilke genstande man skal vælge at bjerge fra det forliste skib mm. Heldigvis ender turen lykkeligt med en redning og vi runder dagen af med historier fra besætningens logbøger.

Oplagt som led i danskundervisningens ”robinsonader”.

Denne aktivitet kan med fordel laves af 2-3 klasser samtidigt.

Forberedelse

Eleverne bør have læst historien om Robinson Crusoe og/eller en anden klassisk Robinsonade. Eksempler på andre bøger er Oehlenschlägers: Øen i sydhavet, Jules Vernes: Den hemmelighedsfulde ø og Sven Wernström: Skjult på øen.

En god dag med Naturskolen

Efterbehandling

Aktiviteten kan danne grundlag for en snak om klassens evne til at samarbejde.
Der kan arbejdes videre med indholdet i logbøgerne og en skriftlig gendigtning af begivenheder fra turen med en mere dramatisk vinkel så eleven herigennem arbejder med de forskellige sproglige virkemidler.

Bevægelse: I skal forvente en dag med middel til høj aktivitet.

Stikord: Robinsonade, samarbejde, sproglige virkemidler

Formål

Eksempler fra forenklede fælles mål:
Dansk - Der arbejdes med områderne oplevelse og indlevelse, undersøgelse, fortolkning, vurdering og perspektivering i forbindels med kompetenceområdet Fortolkning.

Sted
Naturskolen i Viborg Kommune
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg

Ved Naturskolen på Hald, Jægerhytten i Hjermind skov eller en anden lokalitet, hvor vi må fælde træer og bygge hytter, lave bål og den slags.