Gratis

Playfull Learning - Robotterne kommer!

Beskrivelse

Kan du programmere en robot fra bunden?

Aktiviteter

Eleverne skal prøve at arbejde med computere og robotter. De skal selv prøve at bygge og programmere en robot fra bunden. Eleverne kommer til at skulle læse arbejdstegninger og programmeringvejledninger samt bruge computeren som værktøj.

Når I kommer, får eleverne stillet en opgave omhandlende robotter, som de skal løse. Eleverne bygger deres egen robot, og vi snakker om, hvad robotter bliver brugt til i hverdagen. Derefter står den i programmeringens tegn, hvor eleverne skal få robotten til gøre dét, de faktiske beder den om. Der arbejdes med, hvad programmering egentlig er.

Til sidst handler det om præsentation af arbejdet. Eleverne skal præsentere deres arbejdsplan, præsentere deres robot og vise at de kan løse opgaven, som er blevet stillet.

Forberedelse

Aktiviteten "Robotterne kommer!" kan eksempelvis tænkes tværgående i fag som matematik, IT og Fysik/Kemi.

I matematik kan I med fordel arbejde med, at eleven har viden om metoder til at fremstille præcise tegninger, herunder med digitale værktøjer.

Efterbehandling

Med udgangspunkt i kompetenceområdet kommunikation og færdigheds- og vidensområderne fagbegreber, argumentation og kommunikation arbejder en klasse med produktion af en multimodal naturfagsrapport som fx en præsentation af udstyr, forsøgsbeskrivelse og konklusion.

Formål

Formålet er, at eleverne selv skal prøve at programmere en robot fra bunden.

Eksempler fra Fælles Mål
Matematik - Der arbejdes med færdigheds- og vidensmål  under problembehandling, hvor eleven kan planlægge og gennemføre problemløsningsprocesser.

Eksempler på elevlæringsmål
Jeg kan lave en plan for mit eget arbejde
Jeg kan arbejde med tekniske tegninger
Jeg ved hvad det vil sige at lave en prototype

 

Sted
Mercantec
H.C. Andersensvej 7-9
8800 Viborg
Tilmelding

Tilmelding via uddannelsesleder Rie Dalsgaard