Gratis

Pattedyr

Beskrivelse

Pattedyr, dyrespor og systematik.

Aktiviteter

For elever i indskolingen/mellemtrinet går vi på jagt efter dyrespor af alle slags. Måske er vi heldige også at se nogle af dyrene. Undervejs holder vi regnskab med, hvad vi har set og snakket om, så vi til slut kan kortlægge, hvilke pattedyr, der totalt set lever i Danmark. Er vi på Naturskolen ved Hald kan vi også se på Naturskolens samling af skind, udstoppede dyr, kranier og gevirer mm.

For elever i udskolingen arbejder vi ud fra emnet pattedyr med viden og begreber indenfor systematik, zoologi og økologi.

Forberedelse

Det er en god idé, hvis børnene er blevet introduceret til de mest almindelige pattedyr i den danske natur.

En god dag med Naturskolen

Efterbehandling

Hjemme på skolen kan I arbejde videre med specifikke dyr eller begreber indenfor zoologien, I er blevet introduceret til på Naturskolen.

Bevægelse: Forvent en dag med middel bevægelse

Stikord: Faglighed, sportegn, zoologi

Formål

Eleverne opnår kendskab til pattedyr i Danmark, spor efter dyrene, levesteder, adfærd mm.

Eksempler fra Fælles Mål
Natur/teknologi - Vi arbejder med kompetanceområderne undersøgelser og perspektivering med fokus på færdigheds- og vidensmål indenfor organismer.

Biologi - vi arbejder med kompetanceområdet undersøgelse med fokus på færdigheds- og vidensmål indenfor økosystemer.

Sted
Naturskolen i Viborg Kommune
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg

Naturskolen ved Hald, Jægerhytten eller overalt, hvor der er skov og varieret natur 

Undervisningsmateriale

Find tilrettelagt forløb i Meebook ved at søge på "KLC Viborg 029" i Share It.
Søg fra alle institutioner.