Gratis

Pas på vores vand 8. - 9. kl

Beskrivelse

Er det ikke fjollet, at vi bruger drikkevand til at skylle ud i toilettet og vande haven med?

Naturvidenskabernes Hus slår dørene op for jeres 8. og 9. klasser til en dag med fokus på de to fællesfaglige fokusområder ”Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer” og ”Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår”.

I samarbejde med Grundfos vil dagen både byde på spændende faglige oplæg og undersøgende arbejde i 4 forskellige workshops.

Aktiviteter

Dagen starter med et oplæg om en konkret udfordring i Cape Town, hvor der er mangel på vand.

Eleverne skal herefter lave forskellige undersøgelser, der gør dem i stand til at komme med bud på, hvordan vi kan mindske belastningen af vores grundvandsressourcer.

Undersøgelserne åbner mulighed for, at eleverne kan udforske decentral rensning og genanvendelse af spildevand i disse fire workshops:

  • Undersøge Grundfos-pumper
  • Programmering med LEGO
  • Kemisk rensning og datalogning
  • Mekanisk rensning

Sidst på dagen skal eleverne komme med bud på en løsning på belastningen af vores grundvandsressourcer. Løsningen skal dokumenteres i skrift og billeder/video, så det kan bruges i et videre forløb på skolen.

Forberedelse

Arbejd med elevernes forforståelse med fokus på disse spørgsmål:

  • Hvor meget vand bruger en husstand?
  • Hvad bruges drikkevand til?
  • Hvad er spildevand?
  • Kan vand genanvendes og til hvad?
  • Hvordan kan man rense vand?

Se udsendelse om Cape Towns vandkrise.

Efterbehandling

Læs artiklen Your guide to 50 liters a day – kan det lade sig gøre i Danmark?

Brug dagen som afsæt til at formulere en problemstilling, der kan arbejdes videre med.

Formål

Formålet med forløbet er at inspirere elever og lærere til, hvordan man kan arbejde med de fællesfaglige fokusområder.

Eksempler fra Fælles Mål
Biologi - Der arbejdes med kompetenceområdet undersøgelse, hvor eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi.
Fysisk/kemi - Der arbejdes med kompetenceområdet undersøgelse, hvor eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi.
Geografi - Der arbejdes med færdigheds- og vidensområder og -mål inden for naturgrundlag og levevilkår.

 

Sted
Naturvidenskabernes Hus
P.E. Eriksens vej 1
8850 Bjerringbro
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
15.02.2021