Gratis

På jagt efter spor fra reformationen

Beskrivelse

Nu har I mulighed for at gå på jagt efter spor fra reformationen sammen med Sigurd Barrett i klassen og efterfølgene på egen hånd i Viborg.
6 nye, gratis film giver et bud på, hvorfor reformationen er relevant for børn i dag. Filmene er optaget i Viborg og introducerer eleverne til reformationen fra en dansk synsvinkel og sætter den samtidig i perspektiv til nutidige problemstillinger og begreber, som eleverne kender fra deres egen hverdag.
Ideen bag materialet er at fortælle reformationens historie på en vedkommende måde for børn i 3.-6. klasse, samt at vise og give eleverne en forståelse af, hvorfor det stadig er relevant for dem.

Aktiviteter

Byvandring på egen hånd i Viborg, hvor I selv leder efter spor fra reformationen i Viborg midtby. Tag eleverne med tilbage i historien, og bliv klogere på Luther, reformationen og dens betydning i Danmark. Kan man overhovedet finde spor efter noget, der skete for så længe siden?

Forberedelse

Forbered jeres byvandring via materialet, som indeholder ideer til undervisning, aktiviteter og forløb, så det er nemt at gå til. www.dkm.dk/luther/
Materialet består af 6 film. www.youtube.com/channel/UCcbF0BaWymbYxiU4uRcfGig. Hver film varer ca. 10 minutter og præsenterer et spor efter reformationen i en nutidig kontekst. Desuden indeholder hver film en kort animationsfilm, som præsenterer Luther og en række af hovedbegivenhederne i reformationen. De 6 film kommer omkring emner som faderoprør, at holde hvad man lover, bøder, forventninger, samvittighed, sprog, skole og splittelsen af kirken i katolikker og protestanter.

Efterbehandling

Lav evt. et billedgalleri med de spor, I fandt, på jeres byvandring.
Undervisningsmaterialet beskriver også forskellige aktivtieter, som kan bruge til efterbehandling. Fx. Tegneserie om reforamtionen "Hvad skete der?", sanganalyse eller reformationsbombebold.

Formål

Kompetencemål i kristendomskundskab
Livsfilosofi og etik: Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper.

Bibelske fortællinger: Eleven kan genkende temaer fra centrale bibelske fortællinger i kulturelle udtryk.

Kristendom: Eleven kan forklare, hvad kristendom er og gengive hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark.

Eksempler på læringsmål
Eleven kan udtrykke sig om reformationen og dens betydning i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold og deres eget liv i dag.
Eleven kan genkende og genfortælle udvalgte bibelske fortællinger, samt udtrykke sig om temaet og betydningen af teksten.
Eleven kan relatere udvalgte bibelske fortællinger til egen tilværelse.
Eleven kan redegøre for betydningen af centrale grundbegreber i kristendommen som skyld, tilgivelse, håb og frelse.
Eleven kan genkende, arbejde med, reflektere over og udtrykke sig om etiske problemstillinger og principper, og relatere det til sit eget hverdagsliv.

Sted

På skolen og derefter i Viborg by

Undervisningsmateriale