Gratis

Opgaveskrivning og biblioteket / 8. og 9. kl.

Beskrivelse

Med 'Opgaveskrivning og biblioteket' bliver eleverne introduceret til informationssøgning og søgestrategi. Vi tager udgangspunkt i Viborg Bibliotekernes hjemmeside og de databaser, der er relevante for elevernes opgave eller projekt.

Aktiviteter

Eleverne får en gennemgang af de elementer der er en del af informationssøgningsprocessen.

  • Definering af informationsbehov
  • Identificere emneord/synonymer
  • Vælge den rigtige søgestrategi
  • Valg af kilde
  • Kildekritik

Vi tilrettelægger undervisningen, så den tager udgangspunkt i det informationsbehov, eleverne har i forhold til deres opgave/projekt.
Det vil sige, at vi arbejder med en brainstormøvelse, hvor eleverne får en fornemmelse af, hvordan de kan arbejde med deres emne og de emneord/synonymer, de skal bruge i deres informationssøgningsproces.
De emneord, eleverne kommer frem til, vil blive brugt i undervisningen til at finde eksempler på materialer, der er relevante.

Eleverne bliver præsenteret for biblioteket hjemmeside, især de dele af sitet, der er vigtige, når de skal søge efter materialer. Fx hvordan de søger en post frem, hvordan de relevansvurderer posten, og hvordan de finder den på hylden.

Vi præsenterer også eleverne for andre databaser, der er relevante for deres opgave.

Eleverne bliver præsenteret for selve biblioteket og de fysiske samlinger. Her vil fokus være på, hvordan de finder de materialer, de ønsker, primært i faglitteraturen. Men de vil også blive præsenteret for udlån/aflevering, reservering, mm.

På rundturen får eleverne information om forskellen mellem fag- og skønlitteratur, emnetal og udlån/aflevering.

Forberedelse

Underviseren kan med fordel lave en brainstormøvelse med eleverne før besøget. Det kan fx være CL strukturen 'Giv en – tag en'. Ønskes der er vejledning til øvelsen, aftales dette med underviseren fra biblioteket.

Det er vigtigt, at eleverne har identificeret, hvilket emne de skriver indenfor, og hvilke emneord, synonymer eller begreber der knytter sig til deres emne, da det skal bruges i undervisningen på biblioteket.

Kontaktperson på biblioteket skal have kontaktoplysninger (mail og mobilnummer) på den lærer der booker undervisningen og læreren der deltager i undervisningen.
Indholdet i undervisningen skal koordineres mellem bibliotekets underviser og læreren fra skolen.

Det er vigtigt at undervisningen har relevans for eleverne. Derfor er det væsentligt, at undervisning i fx informationssøgning sker i forbindelse med opgave- eller projektskrivning.

Eleverne må/skal medbringe egen PC. De skal medbringe sundhedskort, hvis de ønsker at blive oprettet som brugere af biblioteket.

Efterbehandling

Eleverne skal på baggrund af undervisningen selv kunne tage aktiv del i at finde materialer til deres opgave.

Formål

At eleverne bliver bevidste om, hvad informationssøgning indeholder, herunder søgestrategier, valg af emneord og vurdering af den information eleverne finder.

Samtidig vil de selv blive i stand til at finde materialer via Viborg Biblioteks hjemmeside.

Eksempler fra Fælles Mål
Dansk Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning. Eleven kan planlægge og gennemføre faser i informationssøgning.

Sted
Viborg Bibliotekerne
Vesterbrogade 15
8800 Viborg
Tilmelding

Booking skal ske med tre ugers varsel.

Tilmelding