O-løb og skiskydning

Beskrivelse

Få løftet sløret for orienteringens kunst ved bruge et kompas og kort eller GPS, så du selv kan finde rundt i en by eller skov uden at skulle spørge om vej.

Aktiviteter

Et orienteringsløb med forskellige sværhedsgrader i dagslys eller mørke med brug af orienteringskort. 

Vi starter med et oplæg og øvelser i klasselokalet om, hvordan man bruger et kort og kompas. Derefter er der orienteringsløb! (For mindre erfarne kan der løbes i et afgrænset skovområde)
Poster i O-løbet kan også være at bestemme et træ, så der også kommer biologi ind i løbet.

Hvis ønsket kan o-løb kombineres med skydnig (biatlon). Det skal dog bestilles i god tid.

Forberedelse

Aftalt om jeres o-løb aktivitet skal foregå ved Søndermøller eller i jeres lokalområde.
Der kan afprøves forskellige former for løbsaktivteter inden slev dagen. elelr kendsakb til signaturforklaringer og kortlærer.

Efterbehandling

Arbejde videre med løbsaktiviteter. Lad evt. eleveren selv planlægge et o-løb.

Formål

Formålet er at eleverne stifter bekendskab med en ny form for idræt, samt afprøve kortlære i praksis.

Eksempler fra forenklede fællesmål:
Idræt - Der arbejdes med færdigheds- og vidensmål inden for natur- og udeliv. Eleven kan gennemføre orienteringsløb ved hjælp af kort, kompas og digitale medier. Eller eleven kan planlægge enkle friluftsaktiviteter.

Geografi - Der kan arbejdes med kompetenceområdet modelliering, hvor eleven kan anvende og vurdere modeller i geografi.

Bioligi - Der kan arbjedes med kompetenceområdet kommunikation, hvor eleven har viden om ord og begreber i naturfag.

Sted
Søndermølle Kultur og Naturcenter
Vinkelvej 40 8800 Viborg
8800 Viborg

Forløbet kan også foregå på egen skole.