Gratis

Naturfagsmaraton Bootcamp - på jeres skole

Beskrivelse

Som noget nyt tilbyder vi nu at komme ud på jeres skole og hjælpe jeres elever med at komme i topform til Naturfagsmaraton. Dagen er en introduktion til den arbejdsform og de metoder, som Naturfagsmaraton-opgaverne lægger op til.

Aktiviteter

Eleverne stilles en engineeringopgave og konkurrerer mod hinanden om at udvikle og fremstille den bedste løsning. Vi guider dine elever gennem engineering design processen, men du vil som lærer få en aktiv rolle på dagen.

Vi medbringer de fleste materialer.

Forberedelse

Eleverne skal bygge seje og holdbare skywalks på dagen.

Lad eleverne søge på billeder og videoer af skywalks og snak om, hvad der gør dem holdbare og spændende.

Efterbehandling

Arbejd videre med engineeringopgaver i Naturfagsmaraton, og træn dine elever til at blive praktiske problemløsere.

Find inspiration på:

Formål

Formålet med dagen er, at eleverne får erfaringer med at arbejde innovativt, kreativt og undersøgende. Erfaringerne fra denne dag kan bruges, når eleverne skal deltage i Naturfagsmaraton i 5. og 6. klasse

Eksempler fra FFM
Natur/teknologi - Der arbejdes med kompetenceområdet undersøgelse, hvor eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
10.05.2021