Gratis

Naturfagsmaraton Bootcamp

Beskrivelse

Alle 4. klasser i kommunen får nu en unik mulighed for at komme i topform til Naturfagsmaraton! Bootcampen er et komprimeret Naturfagsmaraton-forløb, hvor klassen løser en række udfordringer i fællesskab og konkurrerer mod andre klasser.

Klassen opdeles i mindre arbejdsgrupper, der dyster om at udvikle og fremstille de bedste løsninger på fem tekniske udfordringer.

Du vil som lærer få en aktiv rolle på dagen og få en introduktion til den arbejdsform og de metoder, som Naturfagsmaraton-opgaverne lægger op til.

Aktiviteter

Vi giver dine elever 5 sjove udfordringer, som de skal finde en løsning på i vores værksted i løbet af dagen. 

Formål

Formålet med dagen er, at eleverne får erfaringer med at arbejde innovativt, kreativt og undersøgende.

Erfaringerne fra denne dag kan bruges, når eleverne skal deltage i Naturfagsmaraton i 5. og 6. klasse.

Sted
Naturvidenskabernes Hus
P.E. Eriksens vej 1
8850 Bjerringbro
Tilmelding
Tlf.nr. 29715408
Tilmeldingsfrist
10.06.2019