Gratis

Naturfagsmaraton Bootcamp

Beskrivelse

Alle 4. og 5. klasser i Viborg Kommune får nu en unik mulighed for at komme i topform til Naturfagsmaraton! Bootcampen er et komprimeret Naturfagsmaraton-forløb, hvor klassen løser en række udfordringer i fællesskab og konkurrerer mod andre klasser.

Aktiviteter

Bootcampen er en komprimeret en-dags konkurrence, hvor din klasse løser en række udfordringer i fællesskab og konkurrerer med andre klasser om at finde den bedste løsning på fem tekniske udfordringer. Det er en aktiv dag, hvor dine elever gennem enigineeringmodellen arbejder med ideudvikling, design og praktisk produktion af tekniske løsninger.

Du vil som lærer få en aktiv rolle på dagen og få en introduktion til den arbejdsform og de metoder, som Naturfagsmaraton-opgaverne lægger op til.

Forberedelse
  • Opdel klassen i hold af ca. 10-12 elever. Hvert hold får tildelt et holdbord og skal alle udfordringer som hold
  • Informer dine elever om dagens program, og hvad de kan forvente af dagen.
  • Forbered dine elever på, at der vil være klasser fra andre skoler. Der vil være mellem 80 og 100 elever på dagen.
Efterbehandling

Arbejd videre med engineeringopgaver i Naturfagsmaraton og træn dine elever til at blive praktiske problemløsere. Find inspiration på:

Formål

Formålet med dagen er, at eleverne får erfaringer med at arbejde innovativt, kreativt og undersøgende. Erfaringerne fra denne dag kan bruges, når eleverne skal deltage i Naturfagsmaraton i 5. og 6. klasse.

Eksempler fra Fælles Mål
Natur og teknologi Eleven kan opstille forventninger, der kan testes i undersøgelser.

Sted
Naturvidenskabernes Hus
P.E. Eriksens vej 1
8850 Bjerringbro
Tilmelding
Tlf.nr. 29715408
Tilmeldingsfrist
25.09.2020