Gratis

Musikstafetten –fordi musik er noget vi deler

Beskrivelse

I Musikstafetten lærer børnene om instrumenter, komponister, melodi og rytme. De lærer at lytte til musikken, skabe og udføre den i henhold til fælles mål for faget musik.
Til slut inviteres de til en koncert med fantastisk musik skrevet af store klassiske komponister og – ikke mindst af børnene selv - spillet af Danmarks Underholdningsorkester kyndigt guidet af Tante Musika alias sanger, skuespiller og forfatter Christine Skou
(kendt fra bl.a. Kaj & Andrea og mange års erfaring som sangpædagog og musikformidler).

Aktivitet
Forløbet i Musikstafetten består af 3 dele, og foregår fra uge 39. Forløbet afsluttes med en koncert i Musiksalen, det er muligt at søge transporttilskud til dette, selvom transportpuljen er brugt for 2018.

A) Tre videooplæg med tilhørende undervisningsmateriale sendes til skolerne til brug i musiktimen/dansktimen. Alle videoer er af max 15 min. varighed og bliver understøttet af en lille opgave til eleverne, som kan laves i klassen. Hver video introducerer en skolelektion, og klassen anbefales at arbejde med emnerne i det, der svarer til 1 lektion om ugen.
(Uge 39) Video 1: Musikforståelse: Musikklassen – en gennemgang af orkestrets instrumenter
(Uge 40) Video 2: Musikhistorie, musikoplevelse og sangrepertoire: Wolfgang, Jeppe og Carl – en præsentation af kunstnerne Mozart, Aakjær og Nielsen og deres musik og ord. Børnene lærer sange, de skal synge med på til koncerten
(Uge 41) Video 3: Komposition, improvisation og spil: Musikkens alfabet - introduktion til melodi, rytme, solfege, akkorder og komposition

B) (Uge 43 eller 44) Et kompositions-besøg af Tante Musika i skoletiden, hvor skoleklasserne arbejder med komposition i en fællestime sammen med Christine Skou og klassens lærere – og bliver introduceret til den kommende koncert med Danmarks Underholdningsorkester. Hvert besøg består af to workshops, hvor der kan være op til 150 børn til hver. Bemærk dog, at der til hver koncert kun kan være 238 børn (inklusiv voksne).

C) Det hele kulminerer med en koncert for de medvirkende skoler i Musiksalen med Danmarks Underholdningsorkester og Tante Musika. Her hører børnene instrumenter og musik, de har lært at kende i forløbet. Og oplever deres egne kompositioner blive til en del af et gennemkomponeret værk - skabt til lejligheden sammen med en af Danmarks førende komponister (skolekoncerter d. 6, 7. og 8. november klokken 9, 10.30 eller 12 alle dage).

Forberedelse
Der arbejdes med de tre videooplæg med tilhørende undervisningsmateriale, som sendes til skolerne til brug i musiktimen/dansktimen. Undervisningsmaterialet bliver udleveret onsdag 19. september. Hver video introducerer en skolelektion, og klassen anbefales at arbejde med emnerne i det, der svarer til 1 lektion om ugen i uge 39, 40 og 41.

Efterbehandling
Koncert i Musiksalen, hvor børnene hører instrumenter og musik, de har lært at kende/skabt i forløbet.

Formål

Musik er en vigtig del af vores opvækst, men ikke alle børn får mulighed for at opleve den levende klassiske musik tæt på og være med til at SKABE den. Med Musikstafetten vil vi have børnene med både som lyttere, udøvere og skabere.

Eksempler fra Fælles Mål:
Musik - Der arbejdes med kompetenceområdet musikforståelse, hvor eleven kan lytte til og udtrykke sig om musik.
Der er fokus på musikoplevelse og instrumentkendskab. Eleven kan lytte opmærksomt til musik, eleven har viden om aktiv lytning, eleven kan genkende klangen af og navngive forskellige typer af instrumenter og eleven har viden om forskellige typer af instrumenter.

Sted
Gravene 25
8800 Viborg
Viborg Musiksal
Undervisningsmateriale
På linket herunder, har I mulighed for at møde projektets frontperson, Tante Musika / Christine Skou, der fortæller om hvordan projektet forløber.
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
18.09.2018