Gratis

Minimaraton for indskolingen

Beskrivelse

Alle indskolingsklasser i Viborg Kommune inviteres til at deltage i et komprimeret Naturfagsmaraton-forløb. Vi kalder det Minimaraton!

I dette nyudviklede forløb dyster dine elever om at udvikle og fremstille de bedste løsninger på fire tekniske og sjove udfordringer.

På tre timer undersøger, designer og bygger dine elever for at finde den bedste naturfaglige løsning – og vi guider dem hele vejen!

Aktiviteter

Klassen opdeles i små hold og introduceres til fire forskellige udfordringer, som de skal løse i vores værksted. Vi tager dem gennem en mini-designproces.

Formål

Formålet med dagen er, at eleverne får erfaring med at arbejde innovativt, kreativt og undersøgende.

Sted
Naturvidenskabernes Hus
P.E. Eriksens vej 1
8850 Bjerringbro
Tilmelding
Tlf.nr. 29715408
Tilmeldingsfrist
01.03.2019