Gratis

Minimaraton for indskolingen

Beskrivelse

Alle indskolingsklasser i Viborg Kommune inviteres til at deltage i et komprimeret Naturfagsmaraton-forløb. Vi kalder det Minimaraton!

I dette forløb dyster dine elever om at udvikle og fremstille de bedste løsninger på fire tekniske og sjove udfordringer.

På tre timer undersøger, designer og bygger dine elever for at finde den bedste naturfaglige løsning – og vi guider dem hele vejen!

Aktiviteter

Vi glæder os til at slå dørene op til en dag, hvor dine elever får en unik mulighed for at få erfaringer med at arbejde med engineeringmodellen ved at undersøge, designe, bygge og afprøve små, sjove udfordringer.

Dine elever vil komme igennem to udfordringer, hvor vi guider dem igennem en minidesignproces.

Forberedelse
  • Informer dine elever om dagens program, og hvad de kan forvente af dagen.
  • Forbered dine elever på, at der vil være klasser fra andre skoler. Der vil være op til 50 elever på dagen
Efterbehandling

Arbejd videre med små engineeringudfordringer. Find inspiration på:

Formål

Formålet med dagen er, at eleverne får erfaring med at arbejde innovativt, kreativt og undersøgende.

Eksempler fra Fælles Mål
Natur og teknologi - Eleven kan undersøge, hvordan enkle mekanismer fra hverdagen fungerer.

Sted
Naturvidenskabernes Hus
P.E. Eriksens vej 1
8850 Bjerringbro
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
24.05.2021