Gratis

Metalindustrien nu og i fremtiden

Beskrivelse

Fra elektronisk tegning til færdigt produkt.

Aktiviteter

Aktivitetens fokus er branchens ny teknologi, hvor de elektroniske medier er en naturlig del af arbejdsprocesserne i værkstederne.
Eleverne vil stifte bekendtskab med maskiner og udstyr, som fungerer via en PC, således at elektroniske tegninger bliver omdannet til rigtige produkter.
Derudover vil eleverne komme til arbejde med elektroniske tegneprogrammer og få tegninger sendt ud til en maskine, som så fremstiller det, der er tegnet.
Der vil også blive arbejder med en plasmaskærer og svejsemaskine sammen med erfarne elever.

Sluttelig er der også mulighed for at lave en ipad/smartphoneholder med tegningsprogram og kantbukker.

Forberedelse

Tilmeldning ved uddannelsesleder Kim Børsting - se kontaktoplysninger under tilmelding.
Der kan med fordel arbejdes med forløbet programmering - se under materialer.

Efterbehandling

Der kan arbejdes videre med programering oggeometrisk tegning.

Formål

Eleverne vil stifte bekendtskab med maskiner og udstyr, som fungerer via en PC, således at elektroniske tegninger bliver omdannet til rigtige produkter.

Eksempler fra forenklede fælles mål
Fysik/kemi - Der kan arbejdes med færdigheds- og vidensmål under produktion og teknologi, hvor eleven fx. kan designe og gennemføre undersøgelser vedrørende elektronisk og digital styring

Matematik - Der kan arbejdes med færdigheds- og vidensmål under geometrisk tegning, hvor eleven har viden om metoder til at fremstille præcise tegninger, herunder med digitale værktøjer.

Sted
Mercantec
H.C. Andersensvej 7-9
8800 Viborg
Undervisningsmateriale
Tilmelding