Gratis

Kunst i gulvhøjde

Beskrivelse

På Kem-Tek produceres selvnivellerende flydemørtel, som giver jævne og glatte gulve. Vær med til at afprøve materialet i en kunstnerisk sammenhæng.

Aktivitet
Besøget indledes med en rundvisning på virksomheden, hvor eleverne hører om virksomhedens produkter og typiske kunder. Herunder hvilke typer gulve, der er krævet til forskellige typer brug.

Eleverne får også lov at mærke forskel på behandlet og ubehandlet gulv.

Direktøren fremviser sine egne amatørkunstprojekter fremstillet i flydemørtel. Herefter får eleverne vejledning og råd ift. konkrete kunstprojekter, som eleverne i hold har udtænkt ideer til hjemmefra.

Eleverne har til slut mulighed for at spørge ind til direktørens uddannelse som lagerarbejder og hans karrierevej på vej til Kem-Tek.

Klassen får mørtelmateriale med hjem til det videre arbejde.

Kem-Tek laver materialer, som er afgørende for kvaliteten og holdbarheden af de gulvtyper, vi møder i landbruget og i forretninger. Kom og lær mere om produkterne og få vejledning i at bruge dem på en alternativ kunstnerisk måde.

Forberedelse
Læreren:
Snakker med eleverne om 3D former samt støbeprocesser og begrænsninger ift. disse. Drøft også, hvad det vil sige, at noget er selvnivellerende, og hvad kan man bruge selvnivellerende materialer til?

Eleverne:

  • Arbejder i hold med ideer og tegninger af mindre kunstværker, som de vil lave af mørtel. De overvejer, hvilke forme de skal bruge til projektet.
  • Undersøger hjemmesiden for Kem-tek og ser, hvad de producerer.
  • Forbereder spørgsmål til direktøren ift. hans job og karriere, og hvad man kan med en erhvervsuddannelse.

Efterbehandling
Eleverne arbejder med at lave kreative støbninger med mørtel.

Evt. kan eleverne lave en lille gulvprøve i en firkantet træform, hvor de udnytter mørtelens selvnivellerende funktion.

Mørtelen er hærdet efter 4-5 dage.

Formål

At eleverne får vejledning og erfaring med at arbejde med et selvnivellerende gulvmateriale på alternative og kunstneriske måder. Samtidig lærer de om, hvad overfalde behandling kan gøre for et gulvs holdbarhed.

Brug besøget som en chance for at arbejde med et nyt og spændende materiale i Håndværk og Design, hvor eleverne kan opnå forståelse af materiel kultur i deres hverdag. Eleverne udvikler deres materialekendskab, og eleven lærer at forarbejde et nyt materiale i forhold til produktets form, funktion og udtryk.

Undervisningsmateriale
Lad dig inspirere yderligere til et undervisningsforløb med mange forskellige materialer
Tilmelding