Gratis

Kulturfagsmaraton 2020 - Morten Dürr

Beskrivelse

Kulturfagsmaraton 2020 handler om forfatteren Morten Dürr, der deltager i Kulturfagsmaraton 2020 over flere omgange. Dette samarbejde kulminerer d. 13.11.2020, hvor alle jeres elever deltager i det store KFM-event i Rødkærsbro

Eleverne vil på konkurrencedagen møde Morten Dürr og høre ham snakke og fortælle om sine egne kreative processer. Eleverne kommer til at prøve kræfter med videredigtning og producere en podcast, der skal baseres på uddrag fra Morten Dürrs forfatterskab, og derudover skal de på eventdagen score point ved at gennemføre et aktivtimeløb.

Det er et forløb i meebook med opgaver og en beskrivelse, så eleverne lærer at, producere podcasts og hvor man også kan finde en måde at aflevere sine produkter.

Aktiviteter

På selve dagen for kulturfagsmaraton finder den tredje store konkurrence sted, hvor eleverne skal dyste i kreativitet, viden om Morten Dürr og andre sjove opgaver. Disse opgaver er en del af et løb rundt på Rødkærsbro Skoles område, hvor eleverne skal løse forskellige opgaver. Det vil være en fordel, hvis I på forhånd har inddelt alle jeres elever i 4-mandsgrupper til denne aktivitet.

Morten Dürr udvælger og kårer vinderklasserne i de to kreative konkurrencer. Alle konkurrencerne giver point til det samlede regnskab, der afgør hvilken klasse, der bliver kåret som vinderklassen i kulturfagsmaraton 2020.

Forberedelse

Deadline for indlevering af produkter til årets Kulturfagsmaraton er d 30.10.2020. Se kravene i Meebookforløb (under materialer). I skal sende jeres produkter til kasp816e@viborgskoler.dk. Der skal indleveres to kreative produktioner, der arbejder videre med Morten Dürrs materiale. I jeres klasse har I arbejdet med minimum et af de tre værker, der er blevet stillet til digital rådighed i perioden 1.1.20-1.12.20. Det drejer sig om “Robotten kan skide” (roman for mellemtrinnet), “En lort med tusind ben” (letlæst illustreret roman for mellemtrinnet) og “Zenobia” (graphic novel).

Se forløb i Meebook - under materialer. I kan bruge forløbet, som I ønsker det. I kan kopiere elementer, opgaver og forslag, som I ønsker at bruge, og så kan I fjerne de elementer, der ikke passer ind i jeres undervisning.

Det er ikke et krav, at I bruger de digitale udgaver, hvis I har adgang til bøgerne via CFU eller jeres bibliotek, så er det helt i orden. Kravet er blot, at jeres kreative arbejde tager udgangspunkt i de værker, der er nævnt i dette dokument.
Link til bøgerne er sendt til deltagende skoler ellers kontakt kasp816e@viborgskoler.dk.

Alle bøgerne ligger tilgængeligt på samme hjemmeside: For at få adgang til siden skal man blot skrive Viborg2020. For at læse bøgerne, trykker man på bogens forsidebillede.

Det er læreren eller pædagogen, der afleverer elevernes produkter. Dette gøres ved at uploade podcasts til skoletube, og derefter kan I sende linket til kasp816e@viborgskoler.dk. I sender også dokumenterne med jeres videredigtningshistorie til samme mail.

 

Efterbehandling

Følg op på dagen og evaluer jeres indsats og resultater. Hvordan var det at arbejde på den måde? Hvad kunne vi have gjort bedre? Hvad fungerede godt?

Formål

Kulturfagsmaraton har til formål at booste kreative læringsprocesser i kulturfagene på mellemtrinnet, hvor vi hvert år vælger et nyt tema at arbejde med. I år kommer eleverne til at stifte bekendtskab med forfatteren Morten Dürr, som I vil møde på eventdagen d. 13.11.2020, hvor han kommer og fortæller om kreative processer og kårer vinderen i den samlede konkurrence og i året overraskelse.

Eksempler fra Fælles Mål:
Dansk - Der arbejdes med kompetenceområdet kommunikation, hvor eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer.

Sted
Rødkærsbro Hallen
Brændstrupvej 23
8840 Rødkærsbro
Undervisningsmateriale

Find tilrettelagt undervisningsforløb på Meebook ved at søge på "KLC Viborg - Kulturfagsmaraton 2020" - søg fra alle institutioner.

Her finder I også kravene til produkterne og en beskrivesle af visionen for Kulturfagsmaraton. 

Tilmelding

Tilmelding og spørgsmål sendes til Kasper Winther Larsen

Tilmeldingsfrist
23.10.2020