Gratis

Kulturfagsmaraton 2020 - Morten Dürr

Beskrivelse

Kulturfagsmaraton 2020 har fokus på Morten Dürrs forfatterskab, hvor eleverne efter at have læst hans værker kommer til at dyste i tre forskellige discipliner. Eleverne vil på konkurrencedagen møde Morten Dürr og høre ham snakke og fortælle om sine egne kreative processer. Eleverne kommer til at prøve kræfter med videredigtning, der skal skrives ind i Twine, således at elevernes historie bliver nonlineær. Eleverne skal også producere en podcast, der skal baseres på uddrag fra Morten Dürrs forfatterskab, og derudover skal de på eventdagen score point ved at gennemføre et aktivtimeløb. 

I kan lære mere om twine og podcasts ved workshoppen d. 18.09.19. Læs mere og tilmeld jer her 

Aktiviteter

Kulturfagsmaraton afvikles i Rødkærsbro d. 12.05.2020, hvor vi skal have en dejlig dag sammen med fokus på kreativitet, fællesskab og venskabelig konkurrence.

De deltagende klasser skal dyste i tre discipliner. Klasserne skal som minimum aflevere to produkter inden kulturfagsmaraton, der vil blive vurderet og bedømt på forhånd. Derudover vil der være et løb, hvor der dystes i viden om Morten Dürr og andre nulevende danske forfattere. Der vil også være små kreative konkurrencer i dette løb.

Vi har en dag, hvor der er fokus på fællesskab, aktivitet og læring i Rødkærsbro. Eleverne skal fremvise deres arbejde fra deres forberedelsestid på skolen. Kravene for at deltage i aktiviteten er, at klasserne har afleveret deres produkter inden deadline, således at materialerne kan blive bedømt. Hør mere om selve konkurrencedagen til lærerworkshoppen d. 18/9

Forberedelse

Viborg Kommune stiller tre titler fra Morten Dürr til rådighed, der vil være tilgængelige digitalt i perioden fra 1. januar 2020 til 1. juni 2020 - “Robotten kan skide”, roman for mellemtrinnet, “En lort med tusind ben”, letlæst illustreret roman for mellemtrinnet, “Zenobia” graphic novel for mellemtrin - og opefter. Klasserne skal som minimum arbejde med et af disse værker, men jo mere viden og forståelse for Morten Dürrs forfatterskab eleverne har, jo større er chancerne for at vinde Kulturfagsmaraton 2020.

Efter I har læst en eller flere af værkerne, skal jeres klasser forberede produkter til konkurrencen. Det er essentielt, at eleverne arbejder med de kreative processer som en gruppe, der skal arbejde mod et fælles mål. Der vil komme læringsguides og henvisninger online, som kan bruges til at planlægge og strukturere forløbet.  

De lærere, der tilmelder sig Kulturfagsmaraton 2020, får også en særlig invitation til en workshop, hvor Morten Dürr fortæller om de tre værker. Der vil også være en workshop med Kasper Winther Larsen, der introducerer jer til twine og produktion af podcasts. (link)

Produkterne skal være afleveret til kasp816e@viborgskoler.dk inden d. 15.04.2020.

Efterbehandling

Der vil være en evaluering af forløbene løbende, men der vil også være en efterbehandling, når vi har afviklet selve eventet på Rødkærsbro Skole.

Formål

Kulturfagsmaraton har til formål at booste kreative læringsprocesser i kulturfagene på mellemtrinnet, hvor vi hvert år vælger et nyt tema at arbejde med. I år kommer eleverne til at stifte bekendtskab med forfatteren Morten Dürr, som vil møde på eventdagen d. 12.06.2020, hvor han kommer og fortæller om kreative processer og kårer vinderen i den samlede konkurrence og i året overraskelse.

Eksempler fra Fælles Mål:
Dansk - Der arbejdes med kompetenceområdet kommunikation, hvor eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer.

Sted
Rødkærsbro Hallen
Brændstrupvej 23
8840 Rødkærsbro
Undervisningsmateriale

Der vil blive udarbejdet guides, tips og andre ting, som I kan bruge i jeres planlægning. Materialerne vil blive sendt ud til de tilmeldte lærere, når de er lavet færdige.  
 

Tilmelding

Tilmelding og spørgsmål sendes til:
Kasper Winther Larsen

Tilmeldingsfrist
05.09.2018