Gratis

Kodning for begyndere og micro:bit

microbit TestLab Viborg

Beskrivelse

Kodning er overalt omkring os: I vores telefoner, smart tv’s og sågar i vores opvaskemaskiner. Dette forløb er en introduktion til kodning med afsæt i henholdsvis BBC’s micro:bit og den verdensomspændende Hour of Code.

Forløbet starter med Hour of Code, hvor eleverne lærer grundlæggende blokkodning gennem øvelser på den officielle hjemmeside. Derefter arbejder vi med micro:bit, hvor eleverne skal bruge det, de lige har lært i praksis.

En micro:bit er en mikrocomputer på størrelse med et kreditkort. I 2016 lancerede engelske BBC micro:bit som del af et undervisningsforløb, der skulle skabe øget forståelse for computere blandt børn og tilmed lære dem at kode. Efter et succesfuldt forløb er micro:bit kommet til Danmark, og Viborg Bibliotekernes Testlab har indkøbt et helt klassesæt.

En micro:bit er udstyret med bl.a. et kompas, 25 røde LED-lamper og bluetooth. Det er op til eleverne at lave en kode, der udnytter dens egenskaber til blandt andet at måle lysniveauet i lokalet eller at spille musik.

Forløbet er en introduktion til micro:bit, hvor eleverne selv får lov at prøve kræfter med kodning. Forløbet er derfor rettet mod klasser, der ikke har indgående kendskab til micro:bit på forhånd.

Aktiviteter

Eleverne får først en introduktion til kodning og skal derefter lære basale færdigheder igennem Hour of Codes hjemmeside. Derefter får de udleveret en micro:bit og får en introduktion til, hvordan den virker. Efterfølgende uddeles undervisningsmateriale til grupperne  og de skal selv kode deres micro:bit til at kunne slå sten/saks/papir, når de ryster den, til at lyse op, når der er mørkt og en række andre opgaver.

Forberedelse

Indholdet i undervisningen skal koordineres mellem bibliotekets underviser og en lærer fra skolen.

Inden forløbet bør eleverne have en kort introduktion til, hvad kodning er. Læreren behøver ikke at gå i dybden, men det er vigtigt, at eleverne forstår, at en computer ikke ’bare’ kører, men at nogen har programmeret den til at gøre, som den gør, og at det sprog, man bruger til at programmere med, hedder kodning.

Efterbehandling

Forløbet bør munde ud i en diskussion på klassen omkring micro:bit og om kodede maskiner på et mere generelt plan. Her kan tages afsæt i kodede maskiners fordele og ulemper – eksempelvis bliver de ikke trætte, men kan til gengæld ikke tænke selv. Hvor bruger vi kodede maskiner i vores dagligdag? Hvad er forskelle på mennesker og maskiner? Hvad kan man bruge micro:bit til ved at kode dem forskelligt?

Formål

Formålet med forløbet er, at eleverne har en grundlæggende forståelse af forskellen på, hvad micro:bit indeholder af muligheder (hardware) og, hvad den skal have at vide af os for at udleve de muligheder (software).

Ligeledes bør eleverne have tilegnet sig en mere reflekteret forståelse for kodning og maskiner generelt. Forløbet kan i det henseende med fordel passes ind i et længere forløb om kodning, robotter eller lignende.

Eksempler fra Fælles Mål
Natur og teknologi Eleven kan designe modeller af et produkt eller en produktion.

Sted
Viborg Bibliotekerne
Vesterbrogade 15
8800 Viborg

TestLab, Børnebiblioteket, Hovedbiblioteket i Viborg.

Kan også afholdes på skolen.

Tilmelding

Booking af forløb skal ske med tre ugers varsel.

Ved booking oplyses kontaktoplysninger (mail og mobilnummer) på den lærer der booker undervisningen og den lærer der deltager i undervisningen samt klassetrin og antal elever.

Tlf.nr. 87873452