Gratis

Klog på dyr

Beskrivelse

Bliv klog på dyr i landbruget. Jens Hansen har en bondegård, og hvad er der på den gård? Geder, køer, grise, får, fjerkræ, katte, ænder, hunde eller mink? 

Aktiviteter

Vi vil i samarbjede med lærerne skabe en spændende dag, hvor eleven får indsigt i dyrenes verden. Eleverne lærer, hvordan dyrene plejes og passes, hvad de spiser, og hvad dyrene bruges til.

Aktiviteterne tilpasses klassetrinnet og vil bestå af både opgaver, rundvisning og film. Vi vil samtidig komme ind på emnerne natur og friluftsliv, naturvidenskab samt fagene natur/teknologi samt uddannelse og Job.

Forberedelse

I kan med fordel arbejde med, hvilken viden man har om dyr, og hvad man gerne vil vide mere om. Eleven kan evt. vælge et dyr som emne og fokusområde. Der kan arbejdes med dele af Gyldendals forløb "Landbrugets dyr". Se under materialer.

Efterbehandling

Eleven kan bygge videre på den viden, de har fået under besøget.

Formål

At eleverne opnår kendskab til forskellige produktionsdyr i landbruget
At eleverne får en forståelse af, hvordan og hvorfor produktionsdyr lever, som de gør i Danmark.

Eksempler på elevlæringsmål
Natur/teknologi
Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen
Eleven har viden om fagord og begreber
Undersøgelser i naturfag samt naturen lokalt og globalt
Perspektivering i naturfag samt naturen lokalt og globalt

Uddannelse og Job 
Personlige valg - beskrive egne drømme og forventninger
Fra uddannelse til job - beskrive forskellige uddannelser og job
Arbejdsliv - beskrive forskellige typer arbejde og arbejdsformer

Sted
Asmildkloster Landbrugsskole
Asmildklostervej 1
8800 Viborg
Tilmelding

Tilmelding sker til Kristine Lund
Det er muligt at tilmelde flere hold ad gangen.

Ved tilmelding oplyses:
Skole, klassetrin, antal deltagere, kontaktoplysninger (mail og tlf. nr) samt evt. ønsker til indhold.

Husk madpakke og skriveredskaber, vi tilbyder desuden formiddagsmad under besøget.

Tlf.nr. 25 44 92 00