Gratis

Klassens Ø-lov 5. - 7. kl

Beskrivelse

Tag klassen med på en online demokrati-rejse, hvor eleverne gennem rollespil bliver præsenteret for demokrati og rettigheder.

I fem redningsbåde rejser eleverne afsted mod en fremmed destination, hvor de skal skabe et nyt samfund. Turen er fyldt med fare og naturkatastrofer og undervejs må de tage deres behov op til overvejelse. Ikke alt kan være med i det nye samfund og noget må smides overbord. Hvad er vigtigst? Stemmeret eller retten til at bestemme over dine egne penge? Eleverne må reflektere og debattere sig frem til svære beslutninger, som er nødvendige på vejen mod at oprette et nyt samfund.

Gennem spillet får eleverne indsigt i demokrati og frihed til rettigheder, mens de reflekterer over egne holdninger og træner deres evne til at argumentere og se sammenhænge i demokrati og samfund.

Aktiviteter

Eleverne inddeles i fem hold og tildeles en redningsbåd, så de er klar til at rejse mod et fremmed kontinent. Destinationen er ubeboet, så når de ankommer, vil de være pionerer, som skal skabe et nyt samfund. De skal sørge for at have nogle gode grundsten med sig om bord, når de skal til at opbygge nye samfund med klassens nye ø-lov. Turen mod det fremmede kontinent er farefuld, og eleverne skal undervejs på sejladsen prioritere og blive enige om, hvilke ting de skal smide overbord for at holde bådene flydende.

Til slut lander eleverne på deres fremtidige ø. Her skal klassen i fællesskab stemme om og udvælge de 10 vigtigste værdier, ting eller rettigheder, som skal være grundstenen for deres nye samfund.

 

Tilbuddet er et online-tilbud, hvor skolen får tilsendt en kasse indeholdende en drejebog og skilte med rettigheder, ting og værdier til fem hold i muleposer. Fortællingen styres gennem videoklip, som kan tilgås via Meebook. Alle nødvendige undervisningsmaterialer og lærervejledning er også vedhæftet her under "Undervisningsmaterialer"

Forberedelse

Læreren vil modtage en lærervejledning samt et materialekit, som skal bruges i undervisningen. Dette skal gennemlæses inden opstart på forløbet.

Læreren skal ligeledes gennemse videoerne i Meebook, så han/hun er bekendt med formatet og rammefortællingen.

 

Formål

At eleverne gennem forløbet og dets fortælling får indsigt i det at stemme og begreberne demokrati, frihed og rettigheder.

Eksempler på elevlæringsmål 

FællesMål dansk:

  • Kommunikation: Eleven kan påtage sig roller i samtalesituationer og tage forskellige roller i en styret debat.

FællesMål samfundsfag:

  • Politik: Eleven kan diskutere demokratiopfattelser og egne muligheder for deltagelse i demokratiet
  • Samfundsfaglige metoder: Eleven kan identificere, formulere og gennemføre enkle undersøgelser af samfundsmæssige problemstillinger

FællesMål geografi:

  • Undersøgelse: Eleven har viden om metoder til og konsekvenser af ressourceudnyttelse
Sted

Forløbet er et online e-læringsforløb over Meebook

Undervisningsmateriale

Find tilrettelagt undervisningsforløb på Meebook ved at søge på:

klc viborg 001

Søg fra alle institutioner

Lærervejledning

Skilte med værdier til de fem grupper, som laves i klassen forud for undervisningen. Hver gruppe har en farve, her blå

Skilte med værdier til de fem grupper, som laves i klassen forud for undervisningen. Hver gruppe har en farve, her grøn

Skilte med værdier til de fem grupper, som laves i klassen forud for undervisningen. Hver gruppe har en farve, her gul

Skilte med værdier til de fem grupper, som laves i klassen forud for undervisningen. Hver gruppe har en farve, her hvid

Skilte med værdier til de fem grupper, som laves i klassen forud for undervisningen. Hver gruppe har en farve, her rød

Et oversigtskort over øen for at underbygge fortællingen. Dette kan også bruges til efterfølgende at opbevare klassens nye "Grundlov", som udarbejdes sidst i forløbet.