Gratis

Kend dit bibliotek - Det spøger! 5. kl.

Beskrivelse

"Spøgelsesjagten" er en anderledes biblioteksintroduktion for 5. årgang med en spøgelseshistorie som ramme.

Et tematiseret biblioteksbesøg hvor eleverne får brug for indlevelse, kløgt og samarbejde til at søge og finde svar i børnebibliotekets materialer.

Eleverne inddrages i en spændende, fiktiv rammefortælling, hvor de opfordres til at hjælpe biblioteket med at løse problemer med spøgeri på biblioteket.
Gennem samarbejde og opgaveløsning tilegner eleverne sig i mødet med skøn- og faglitteraturen på biblioteket den nødvendige viden, koder og ledetråde til at løse gåden og stoppe spøgeriet.

Både på Hovedbiblioteket i Viborg og på Bjerringbro Bibliotek er der kommet flere og flere rapporter om mærkelige hændelser. Sent på aftenen høres underlige lyde, døre går op og i, kolde vinde blæser gennem lokalerne, og bibliotekets materialer falder på mystisk vis ned fra hylderne. Hvad er det, der sker? Nogle mener, at det er Andreas Jürgensen, der ikke kan få fred i sin grav. Han var kendt og frygtet i sin samtid, og det gik især ud over de børn og unge, der kom på biblioteket. Andreas Jürgensen hadede børn og mente, at de var dumme og ude af stand til at opføre sig ordentligt. Folk mente, at Andreas Jürgensen gik igen – og noget kunne tyde på, at det stadig er tilfældet. Men havde Andreas Jürgensen ret? Er nutidens børn og unge virkelig så dumme?

Hjælp biblioteket med at bevise, at børn og unge er meget klogere, end gamle Hr. Jürgensen troede, så der kan sættes en stopper for spøgeriet.

Aktiviteter

Ved at gå på opdagelse i bibliotekets materialer og løse en række opgaver i biblioteksrummet kan eleverne forhåbentlig bevise, at de er kvikke – meget kvikkere end Andreas Jürgensen mente.
Eleverne skal i fællesskab løse opgaverne og derved få adgang til nogle ledetråde, der kan hjælpe dem videre.
Til sidst samles ledetrådene, og forhåbentligt kan biblioteket - endelig få fred.

Forberedelse

Inden besøget skal læreren have opdelt klassen i grupper med 3 elever på hvert hold. Det vil være hensigtsmæssigt, at der er en jævn fordeling af stærke og mindre stærke læsere på holdene.

Spøgelsesjagten foregår i bibliotekets åbne, offentlige rum. Lærerens rolle under forløbet er derfor at hjælpe eleverne med at deltage på en måde, hvor både elever og de øvrige biblioteksbrugere får en god oplevelse. Dette gøres bl.a. ved at hjælpe de elever, der har brug for ekstra støtte, samt ved at deltage aktivt under afviklingen af forløbet.

For at eleverne kan deltage i forløbet, er det en fordel, at de har en grundlæggende viden om forskellige litterære genrer, herunder at de kan kende forskel på faglitteratur og skønlitteratur, samt fakta og fiktion, og at de derved har forudsætningerne for at forstå bibliotekets opstillinger (dvs. at skønlitteratur står opstillet i alfabetisk rækkefølge efter forfatterens efternavn, og at faglitteratur er opstillet nummerisk efter emne).

Inden besøget kan læreren med fordel udarbejdet et VØL skema, som også efterfølgende bliver brugt til evaluering af besøget på biblioteket. Se under 'undervisningsmateriale.

Inden besøget skaber læreren et overblik over, hvor mange elever, der ikke er oprettede som lånere. Elever som endnu ikke er oprettede på Viborg Bibliotekerne skal oprettes. Det gør de sammen med en forældre forud for undervisningen. Forældrene kan oprette deres barm med deres MitID ved at følge denne vejledning: Velkommen til Viborg Bibliotekerne Viborg Bibliotekerne

Efterbehandling

Umiddelbart efter besøget kan læreren snakke med eleverne om, hvad de fik ud af bibliotekspræsentationen.
Dette kan gøres med udgangspunkt i VØL-skemaet, hvor I i klassen før besøget kan snakke om, hvad eleverne ved om biblioteket, mens I efterfølgende kan evaluere besøget ved at snakke om, hvad eleverne har taget med sig fra dagen.

Bibliotekspræsentationen kan med fordel anvendes som afsæt for en videre snak om forskellige litterære genrer samt forskellen mellem fakta og fiktion.

Forløbet kan desuden med fordel integreres i et forløb om gys og spøgelseshistorier, hvor eleverne efter besøget på biblioteket kan forsøge selv at skrive en historie a la rammefortællingen om Andreas Jürgensen.
Find inspiration under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb på Gyldendals portaler.

Formål

Formålet med forløbet er, at:
-præsentere Børnebiblioteket på en spændende og uhøjtidelig måde. Eleverne skal opleve biblioteket som et sted, hvor det er sjovt, spændende og vedkommende at være.
-bevidstgøre eleverne om folkebibliotekets mangfoldighed i forhold til materialer samt kulturelle og sociale tilbud, og give dem lyst og inspiration til selv at gå på opdagelse på biblioteket.
-øge elevernes kendskab til børnebibliotekets forskellige materialer til aldersgruppen og materialernes opstilling, som eleverne efterfølgende selv kan bringe i anvendelse ved opgaveskrivning eller fritidslæsning.
-understøtte og inspirere til elevernes læselyst og fritidslæsning.
-elevernes viden om skøn- og faglitteratur, fakta og fiktion samt genreforståelse sættes i spil og øves i praksis.
 

Eksempler fra Fælles Mål:

Dansk
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'fremstilling', hvor eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer. Med særligt fokus på 'fremstilling'.
- Der arbejdes med kompetenceområdet 'fortolkning', hvor eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster. Med særligt fokus på 'oplevelse og indlevelse'.

Sted
Viborg Bibliotekerne
Vesterbrogade 15
8800 Viborg

Børnebiblioteket, Hovedbiblioteket i Viborg, Vesterbrogade 15

eller

Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek, Realskolevej 12

Undervisningsmateriale
Tilmelding

Tilmelding senest 3 uger før ønsket dato.
Ved tilmelding oplyses mail og telefonnummer på alle deltagende lærere.

​​​​​​​Aktiviteten kan bookes i tidsrummet mellem kl. 10 og 15.

Tilmelding
Tlf.nr. 87873472