Gratis

Kend dit bibliotek - Det spøger! 5. kl.

Beskrivelse

"Spøgelsesjagten" er en anderledes biblioteksintroduktion for 5. årgang med en spøgelseshistorie som ramme.

Et tematiseret biblioteksbesøg hvor eleverne får brug for indlevelse, kløgt og samarbejde til at søge og finde svar i børnebibliotekets materialer.

Eleverne inddrages i en spændende, fiktiv rammefortælling, hvor de opfordres til at hjælpe biblioteket med at løse problemer med spøgeri på biblioteket.
Gennem samarbejde og opgaveløsning tilegner eleverne sig i mødet med skøn- og faglitteraturen på biblioteket den nødvendige viden, koder og ledetråde til at løse gåden og stoppe spøgeriet.

 

Rammefortælling:

Efter der blev selvbetjent åbningstid på Hovedbiblioteket i Viborg med besøgende til kl. 22 om aftenen, er der kommet flere og flere rapporter om mærkelige hændelser. Sent på aftenen høres underlige lyde fra den gamle villa bag Hovedbiblioteket.
Døre går op og i, kolde vinde blæser gennem lokalerne, og om morgenen er der til tider smidt rundt med bibliotekets materialer. Hvad er det, der sker?

I den røde murstensvilla bag biblioteket boede fra 1837 til 1913 overbibliotekar Andreas Jürgensen. Han var kendt og frygtet i sin samtid. Han udviklede med tiden et had til alt og alle og ikke mindst til børn og unge, som han mente, blev dummere og dummere. Efter hans død i 1913 stod villaen tom i mange år. Folk mente, at Andreas Jürgensen gik igen – og noget kunne tyde på, at det er tilfældet. Men havde Andreas Jürgensen ret? Er nutidens børn og unge virkelig så dumme?

Hjælp biblioteket  med at bevise, at børn og unge er meget klogere, end den gamle overbibliotekar troede. Måske kan han så endelig få fred i sin grav, og der kan sættes en stopper for spøgeriet.

 

Hvis du ønsker en introduktion til én af vores lokalbiblioteker, så skriv endeligt til laeringogviden [at] viborg [dot] dk, så finder vi en aftale der passer til jeres klasse.

Aktiviteter

Ved at benytte bibliotekets materialer og løse en række opgaver kan eleverne forhåbentlig bevise, at de er kvikke – meget kvikkere end Andreas Jürgensens mente. Hvis opgaverne løses rigtigt, får børnene koder, som kan låse en række bokse op.
Hvis eleverne i fællesskab kan anvende ledetrådene i boksene rigtigt, kan den gamle overbibliotekar - og biblioteket - måske endelig få fred!

Find ved hjælp af bibliotekets materialer svarene på 24 spørgsmål.
Rigtige svar åbner 8 kodebokse forskellige steder på børnebiblioteket.
I hver boks løses en opgave og indsamles en ledetråd.
Eleverne kombinerer ved fælles hjælp ledetrådene og stopper spøgeriet.

Forberedelse

Der kan med fordel udarbejdes et VØL skema, som også efterfølgende bliver brugt til evaluering af besøget på biblioteket.

Inden besøget skal læreren have opdelt klassen i grupper med 3 elever på hvert hold. Det vil være hensigtsmæssigt, at der er en jævn fordeling af stærke og mindre stærke læsere på holdene.

Bibliotekspræsentationen Spøgelsesjagten foregår i bibliotekets åbne, offentlige rum. Lærerens rolle er derfor under besøget at hjælpe eleverne med at deltage i forløbet på en måde, hvpr både elever og de øvrige biblioteksbrugere får en godmoplevelse. Dette gøres bl.a. ved at hjælpe elever, som har brug for en ekstra støtte og ved at deltage aktivt under afviklingen af selve spøgelsesjagten.

Inden besøget forventes det, at klassen har arbejdet med at kende forskel på de forskellige litterære genrer. Eleverne skal kunne kende forskel på faglitteratur og skønlitteratur samt fakta og fiktion.

 

Kontaktpersonen på biblioteket skal have kontaktoplysninger (mail og mobilnummer) på den lærer, der booker undervisningen, og den eller de lærerer, som deltager i undervisningen.

Inden besøget skaber læreren et overblik over, hvor mange elever, der ikke er oprettede som lånere. De elever som ikke er oprettede skal udfylde en forældrefuldmagt, som sendes til biblioteket forinden besøget. Forældre tilladelsen findes her under "Undervisningsmaterialer"

Efterbehandling

Umiddelbart efter biblioteksbesøget tages en snak  med eleverne om, hvad de fik ud af bibliotekspræsentationen?

Dette kan gøres med udgangspunkt i et VØL-skema, som eleverne udfylder inden besøget.
Hvad ved jeg om biblioteket inden besøget?
Hvad ønsker jeg at vide – og hvad lærte jeg på biblioteket?

Der evalueres hjemme på klassen med følgende spørgsmål:
Hvad er det bedste, du tager med dig fra dagen på biblioteket?
Hvordan var din egen indsats på biblioteket?
Eleverne kan evt. selv skrive en historie i en bestemt genre – f.eks. en spøgelseshistorie under gysergenren.

Formål

At præsentere Børnebiblioteket i Viborg på en spændende og uhøjtidelig måde. Eleverne skal opleve biblioteket som et sted, hvor det er sjovt, spændende og vedkommende at være.

At bevidstgøre eleverne om folkebibliotekets mangfoldighed i forhold til materialer samt kulturelle og sociale tilbud, og give dem lyst og inspiration til selv at gå på opdagelse.

At øge elevernes kendskab til børnebibliotekets forskellige materialer til aldersgruppen og materialernes opstilling, som eleverne efterfølgende selv kan bringe i anvendelse ved opgaveskrivning eller fritidslæsning.

At understøtte og inspirere til elevernes læselyst og fritidslæsning.

At elevernes viden om skøn- og faglitteratur, fakta og fiktion samt genreforståelse sættes i spil og øves i praksis.

Eksempler fra Fælles Mål
Dansk - Der arbejdes med kompetenceområdet læsning, hvor eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden.

Sted
Viborg Bibliotekerne
Vesterbrogade 15
8800 Viborg

Børnebiblioteket, Hovedbiblioteket i Viborg

Undervisningsmateriale

Samtykke til oprettelse af børnelånerkort ved Viborg Bibliotekerne

Tilmelding

Tilmelding senest 3 uger før ønsket dato.

Tilmelding