Gratis

Kend dit bibliotek - Det spøger!

Beskrivelse

"Spøgelsesjagten" er en anderledes biblioteksintroduktion for 4. 5. og 6. årgang med en spøgelseshistorie som ramme.

Efter der blev åbent bibliotek på Hovedbiblioteket i Viborg med besøgende til kl. 22 om aftenen, er der kommet flere og flere rapporter om mærkelige hændelser. Sent på aftenen høres underlige lyde fra den gamle villa bag Hovedbiblioteket. Døre går op og i, kolde vinde blæser gennem rummene, og om morgenen er der tit smidt rundt med bibliotekets materialer. Hvad er det, der sker?

I den røde murstensvilla bag biblioteket boede fra år 1837 til 1913 overbibliotekar Andreas Jürgensen. Han var kendt og frygtet i sin satid. Han udviklede med tiden et had til alt og alle og ikke mindst til børn, som han mente, blev dummere og dummere. Efter hans død i 1913 stod villaen i mange år tom. Folk mente, at Andreas Jürgensen gik igen – og noget kunne tyde på, at det er tilfældet. Men havde Andreas Jürgensen ret? Er nutidens børn virkelig så dumme?

Aktiviteter

Ved at benytte bibliotekets materialer og løse en række opgaver kan eleverne forhåbentlig bevise, at de er kvikke – meget kvikkere end Andreas Jürgensens mente. Hvis opgaverne løses rigtigt, får børnene koder, som kan låse en række bokse op. Ledetrådene i boksene fører frem til kisten, så den gamle overbibliotekar - og biblioteket - måske endelig kan få fred!

Find ved hjælp af bibliotekets materialer svarene på 24 spørgsmål.
Rigtige svar åbner 8 kodebokse gemt rundt på børnebiblioteket.
Brug ledetrådene fra boksene og find frem til den gamle overbibliotekars kiste.
Måske kan det lykkes at give overbibliotekaren fred i sin grav og dermed sætte en stopper for spøgeriet på Børnebiblioteket!

Forberedelse

Der kan med fordel udarbejdes et VØL skema, som også efterfølgende bliver brugt til evaluering af besøget på biblioteket.

Inden besøget skal læreren have opdelt klassen i grupper med 3 elever på hvert hold. Det vil være hensigtsmæssigt, at der er en jævn fordeling af stærke og mindre stærke læsere på holdene.

Bibliotekspræsentationen Spøgelsesjagten foregår i bibliotekets åbne, offentlige rum. Det er derfor vigtigt, at lærerne på forhånd har gjort eleverne klart, at det forventes, at de tager hensyn til andre biblioteksbrugere og personale under besøget. Det er læreren/lærerne, der har ansvaret for elevernes opførsel under besøget og for at opretholde god tone, ro og orden. Det forventes at læreren/lærerne deltager aktivt under afviklingen af selve spøgelsesjagten.

Inden besøget forventes det, at klassen har arbejdet med at kende forskel på de forskellige litterære genrer. Eleverne skal kunne kende forskel på faglitteratur og skønlitteratur samt fakta og fiktion.

Hvis eleverne skal have mulighed for at låne materiale med hjem fra Børnebiblioteket, skal de registreres som lånere ved Viborg Bibliotekerne og have et personligt lånerkort. Dette aftales på forhånd inden besøget og kræver at eleverne har deres sundhedskort eller en udfyldt blanket til oprettelse af børnelånerkort med.
Blanketten ligger her på siden under undervisningsmaterialer.

Efterbehandling

Umiddelbart efter biblioteksbesøget tages en snak hjemme på skolen med eleverne om, hvad de fik ud af bibliotekspræsentationen?

Dette kan gøres med udgangspunkt i et VØL-skema, som eleverne udfylder inden besøget.
Hvad ved jeg om biblioteket inden besøget?
Hvad ønsker jeg at vide – og hvad lærte jeg på biblioteket?

Der evalueres hjemme på klassen med følgende spørgsmål:
Hvad er det bedste, du tager med dig fra dagen på biblioteket?
Hvordan var din egen indsats på biblioteket?
Eleverne kan evt. selv skrive en historie i en bestemt genre – f.eks. en spøgelseshistorie under gysergenren?

Formål

At præsentere Børnebiblioteket i Viborg på en spændende og uhøjtidelig måde. En introduktion, som skal give eleverne en fornemmelse af, hvad et folkebibliotek kan tilbyde - og dem give lyst og inspiration til selv at gå på opdagelse.

Eleverne skal opleve biblioteket som et sted, hvor det er sjovt og udfordrende at være. De skal via aktiviteten blive bevidst om folkebibliotekets mangfoldighed i forhold til materialer og øvrige kulturelle og sociale tilbud. De skal opleve at biblioteket er et levende kulturhus – med mange forskellige brugere.

At understøtte elevernes læselyst og fritidslæsning.

At øge elevernes kendskab til børnebibliotekets materialer og tilbud.

Eksempler fra Fælles Mål
Dansk - eleverne får et indgående kendskab til genrebegrebet og bliver præsenteret for forskellige genrer. Eleverne lærer at kende forskel på de forskellige genrer. Eleven skal kunne bruge de forskellige genrer, når han/hun selv skriver tekster.

Sted
Viborg Bibliotekerne
Vesterbrogade 15
8800 Viborg

Børnebiblioteket på Hovedbiblioteket i Viborg

Tilmelding

Tilmelding senest 3 uger før ønsket dato.