Gratis

Kend dit bibliotek - Det spøger!

Beskrivelse

Det spøger på biblioteket er en anderledes biblioteksintroduktion for 4. 5. og 6. årgang med en spøgelsesjagt som ramme.

Efter der blev åbent bibliotek på Hovedbiblioteket i Viborg med besøgende til kl. 22 om aftenen, er der kommet flere og flere rapporter om mærkelige hændelser. Sent på aftenen høres underlige lyde fra den gamle villa bag biblioteket. Døre går op og i, kolde vinde blæser gennem rummene, og om morgenen er der tit smidt rundt med bibliotekets materialer. Hvad er det, der sker?

I den pæne, gamle villa bag biblioteket boede fra 1837 til 1913 overbibliotekar Andreas Jürgensen. Han var kendt og frygtet i sin samtid. Han udviklede med tiden et had til alt og alle og ikke mindst til børn, som han mente, blev stadigt dummere. Efter hans død i 1913 stod villaen i mange år tom. Folk mente, at Andreas Jürgensen gik igen – og noget tyder på, at det passer. Men havde Andreas Jürgensen ret? Bliver børn bare dummere og dummere?

Aktivitet
Ved at benytte bibliotekets materialer og løse en række opgaver kan eleverne forhåbentlig vise, at de er kvikke – meget kvikkere end på Andreas Jürgensens tid. Hvis opgaverne løses rigtigt, får børnene koder, som kan låse en række bokse op. Boksenes indhold fører frem til kisten, så den gamle overbibliotekar - og biblioteket - måske endelig kan få fred!

Find ved hjælp af bibliotekets materialer svarene på 24 spørgsmål.
Rigtige svar åbner 8 kodebokse gemt rundt på biblioteket.
Brug sporene fra boksene og find frem til den gamle overbibliotekars kiste.
Måske kan I give overbibliotekaren fred og dermed stoppe spøgeriet på biblioteket!

Forberedelse
Inden besøget forventes det, at klassen har arbejdet med at kende forskel på de forskellige litterære genrer. Det er et mål, at eleverne kan kende forskel på genre som biografier, faglitteratur, skønlitterære genre som fantasy, gys og gru, børn og unge litteratur.

Hvis eleverne skal have mulighed for at låne materiale med hjem, skal de have et personligt lånerkort. Aftal evt. dette med bibliotekaren inden besøget.

Inden besøget udarbejdes der et VØL skema, som også efterfølgende bliver brugt til evaluering af besøget på biblioteket.

Inden besøget skal klassen være opdelt i grupper med 3 elever på hvert hold. Det vil være hensigtsmæssigt, at der er en jævn fordeling af gode og mindre gode læsere på holdene.

Bibliotekspræsentationen Spøgelsesjagten foregår i bibliotekets åbne, offentlige rum. Det er derfor vigtigt, at lærerne på forhånd har gjort eleverne klart, at det forventes, at de tager hensyn til andre biblioteksbrugere under besøget. Det er læreren/lærerne, der har ansvaret for elevernes opførsel under besøget og for at opretholde god tone, ro og orden.

Efterbehandling
Med udgangspunkt i et VØL skema, som eleven har udfyldt på forhånd inden besøget, tages der efterfølgende en snak på klassen om, hvordan de oplevede besøget på biblioteket?

Hvad vidste jeg om biblioteket inden besøget?
Hvad ønskede jeg at vide – og hvad lærte jeg på biblioteket?

Der laves interview på klassen med følgende spørgsmål:
Hvad er det bedste, du tager med dig fra dagen på biblioteket?
Hvordan var din egen indsats på biblioteket?
Eleverne kan evt. selv skrive en historie i en bestemt genre – måske gys og gru?

Formål

At præsentere Børnebiblioteket i Viborg på en spændende og uhøjtidelig måde. En introduktion, som skal give eleverne en fornemmelse af, hvad et folkebibliotek kan tilbyde - og dem give lyst og inspiration til selv at gå på opdagelse.

Eleverne skal opleve biblioteket som et sted, hvor det er sjovt og udfordrende at være. De skal via aktiviteten blive bevidst om bibliotekets mangfoldighed i forhold til materialer og Børnebibliotekets øvrige tilbud. De skal opleve at biblioteket er et levende kulturhus – med mange forskellige brugere. Derigennem øges den sociale dannelse og den kulturelle dannelse.

At understøtte elevernes læselyst og fritidslæsning.

At øge elevernes kendskab til folkebibliotekets materialer og tilbud.

Eksempler fra Fælles Mål
Dansk - eleverne får et indgående kendskab til genrebegrebet og bliver præsenteret for forskellige genrer. Eleverne opnår kendskab til, hvordan tekster er bygget op og lærer at kende forskel på de forskellige genrer. Eleven skal kunne bruge de forskellige genrer, når han/hun selv skriver tekster.

Sted

Børnebiblioteket på Hovedbiblioteket i Viborg

Tilmelding