Gratis

Kend dit børnebibliotek - Troldejagt

Beskrivelse

En tur på biblioteket er en kulturel oplevelse, som kan sætte spor. En verden fyldt af bøger, fortællinger, stemning og skøre figurer. Alt sammen med til at sætte fantasien i gang og danne grobund for den kulturelle dannelse. Det er på biblioteket den store fortælling starter - og på biblioteket den lille fortælling bliver nærværende.

Aktiviteter

Eleverne skal på tur rundt i børnebiblioteket – og på troldejagt. De inddeles i grupper og skal i fællesskab løse en opgave. Eleverne skal finde forskellige bøger på Børnebiblioteket - nogle med troldetema. Bogjagten bringer eleverne rundt på børnebiblioteket, så de bliver bevidste om, hvor de forskellige materialer står. Ydermere skal de lære at låne materialer på bibliotekets udlånsautomat – så de er selvhjulpne næste gang, de er på biblioteket. Forløbet afsluttes med, at eleverne får et badge, så de husker at fortælle om deres besøg hjemme i familien – og får lyst til at komme på biblioteket sammen med mor og far.

Besøget rundes af med en "drabelig" troldefortælling - oplæst af bibliotekaren.

Forberedelse

Vi opfordrer til, at eleverne er forberedte, inden de kommer på biblioteket. Det vil være en stor fordel, at eleverne er bekendt med troldenes verden. Dette kunne med fordel ske via Troldepus historierne – og remser om trolde. Samtidig skal alle elever have en troldehale på, når de skal på troldejagt på biblioteket. Eleverne bedes også medbringe en troldetegning, som skal bruges til en udstilling på børnebiblioteket.

Læreren skal på forhånd inddele eleverne i grupper af 3 – gerne med fokus på at grupperne bliver så velfungerende som muligt i troldejagten.

Hvis eleverne skal have et lånerkort til Viborg Bibliotekerne, skal forældrene give skriftligt samtykke. Blanket til oprettelse af lånerkort finder I under ”undervisningsmateriale” nedenfor.

Efterbehandling

Der tages et billede af eleverne, mens de er på besøg på biblioteket. Billedet sendes til skolen/klassen. Billedet hænges op i klassen – og I snakker om jeres oplevelser på børnebiblioteket. Hvad var det bedste ved besøget? Hvad synes I om historien, som blev læst op? Kan I huske hvilke troldebøger I fandt under troldejagten?

Biblioteket sender efter besøget en tekst til ForældreIntra om besøget med et billedet af klassen på biblioteket.

Formål

Formålet med aktiviteten er, at eleverne møder biblioteket som et spændende og vedkommende sted – samt at understøtte elevernes læselyst og skabe bevidsthed om, at børnebiblioteket kan supplere skolebiblioteket.

Besøget skal give børnene lyst til at komme igen med deres forældre – og dermed øge den kulturelle dannelse blandt børnene på længere sigt.

Eksempler Fælles Mål
Dansk - Der arbjedes med kompetenceområdet fortolkning, hvor eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster.

Sted
Viborg Bibliotekerne
Vesterbrogade 15
8800 Viborg

Børnebiblioteket på Hovedbiblioteket i Viborg, Viborg Bibliotekerne