Kend dit børnebibliotek - med Vitello

Beskrivelse

En tur på børnebiblioteket er en kulturel oplevelse, som kan sætte spor. En verden fuld af bøger, fortællinger, stemning og skøre figurer. Alt sammen noget, der er med til at sætte fantasien i gang og danne grobund for den kulturelle dannelse. Det er på biblioteket, den store fortælling starter, og på biblioteket den lille fortælling bliver nærværende. Vi vil gerne byde jer velkommen til en præsentation af børnebiblioteket. En præsentation hvor vi viser alle de tilbud, der er, og gør eleverne fortrolige med biblioteket.

Aktivitet
Eleverne skal på tur rundt i Børnebiblioteket og på rundtur i Vitellos univers. Eleverne inddeles i grupper og skal i fællesskab løse forskellige opgaver ved at finde forskellige bøger – heriblandt nogle af Kim Fupz Aakesons Vitello-bøger.

Bogjagten bringer eleverne helt ud i alle Børnebibliotekets hjørner, så de bliver bevidste om, hvor de forskellige materialer står. Ydermere skal de lære at låne og aflevere materialer på bibliotekets selvbetjeningsautomater, så de er selvhjulpne næste gang de kommer på biblioteket.

Seancen sluttes af med, at bibliotekaren læser Kim Fupz Aakesons bog 'Vitello ridser en bil'.

Forberedelse
Eleverne kan med fordel forberedes, inden de kommer på biblioteket. Det forventes at eleverne har et overordnet kendskab til billedbøgerne om Vitello. Dette kunne med fordel ske via højtlæsning af et udvalg af bøgerne hjemme i klassen – dog undtaget ”Vitello ridser en bil”, som vil blive læst højt under besøget. Det kan også være en idé, at alle eleverne har smagt Vitellos hofret; spaghetti med riveost, inden de kommer på besøg.

Læreren skal på forhånd have inddelt eleverne i grupper af tre, gerne med fokus på at grupperne bliver så velfungerende som muligt til at løse den fælles opgave.

Hvis eleverne skal have et lånerkort til Viborg Bibliotekerne, skal forældrene give skriftligt samtykke. Blanket til oprettelse af lånerkort finders under 'undervisningsmateriale'.

Efterbehandling
Der tages et billede af eleverne, mens de er på besøg på biblioteket. Det sendes til skolen/klassen. Billedet hænges op i klassen, og I snakker om jeres oplevelser. Hvad var det bedste ved besøget? Hvad synes I om historien, som blev læst op? Kan I huske nogle af de forskellige bøger med Vitello? Hvad synes I om Vitello? Er Vitello en sød dreng?

Biblioteket sender efter besøget en tekst til ForældreIntra om besøget med et billede af klassen på biblioteket.

Formål

Formålet med aktiviteten er, at eleverne skal møde biblioteket som et spændende og vedkommende sted – samt at understøtte elevernes læselyst og skabe bevidsthed om, at børnebiblioteket kan supplere skolebiblioteket.

Besøget skal give børnene lyst til at komme igen med deres forældre og dermed øge den kulturelle dannelse blandt børnene på længere sigt.

Sted
Viborg Bibliotekerne
Vesterbrogade 15
8800 Viborg

Børnebiblioteket på Hovedbiblioteket i Viborg