Gratis

Kend dit børnebibliotek - Jakob Martin Strid

Beskrivelse

En tur på børnebiblioteket er en kulturel oplevelse, som kan sætte spor. En verden fyldt af bøger, fortællinger, stemning og skøre figurer. Alt sammen noget, der er med til at sætte fantasien i gang og danne grobund for den kulturelle dannelse. Det er på biblioteket den store fortælling starter - og på biblioteket den lille fortælling bliver nærværende. Vi vil gerne byde jer velkommen til en præsentation af børnebiblioteket. En præsentation hvor vi viser alle de tilbud, der er og gør eleverne fortrolige med biblioteket.

Aktiviteter

Eleverne skal på tur rundt i Børnebiblioteket – og på rundtur med figurerne i Jakob Martin Stids bøger. Eleverne inddeles i grupper og skal i fællesskab løse forskellige opgaver ved at finde forskellige bøger.

Rundturen bringer eleverne helt ud i alle Børnebibliotekets hjørner, så de bliver bevidste om, hvor de forskellige materialer står. Ydermere skal de lære at låne og aflevere materialer på bibliotekets selvbetjeningsautomater, så de er selvhjulpne næste gang, de kommer på biblioteket.

Seancen sluttes af med, at bibliotekaren læser Jakob Martin Strids bog 'Da Lille Madsens hus blæste væk'.

Forberedelse

Eleverne kan med fordel forberede sig, inden de kommer på biblioteket. Det forventes, at eleverne har et overordnet kendskab til billedbøger af Jakob Martin Strid. Dette kunne med fordel ske via højtlæsning af et udvalg af bøgerne hjemme i klassen.

Eleverne må gerne have en Strid-tegning med, når de kommer til bibliotekspræsentationen på Børnebiblioteket. Elevernes tegninger kan efter aftale indgå i en udstilling på Børnebiblioteket.

Læreren skal på forhånd have inddelt eleverne i grupper af tre. Gerne med fokus på at grupperne bliver så velfungerende som muligt til at løse den fælles opgave på Børnebiblioteket.

Hvis eleverne skal have et lånerkort til Viborg Bibliotekerne, skal forældrene give skriftligt samtykke. Blanket til oprettelse af lånerkort finders under 'undervisningsmateriale'.

Efterbehandling

Der tages et billede af eleverne, mens de er på besøg på biblioteket. Det sendes til skolen/klassen. Billedet hænges op i klassen, og I snakker om jeres oplevelser på Børnebiblioteket. Hvad var det bedste ved besøget? Hvad synes I om historien, som blev læst op? Kan I huske nogle af de forskellige bøger, som Jakob Martin Strid har skrevet? 

Biblioteket sender efter besøget en tekst til jer om besøget med et billede af klassen på biblioteket.

Formål

Formålet med aktiviteten er, at eleverne skal møde biblioteket som et spændende og vedkommende sted – samt at understøtte elevernes læselyst og skabe bevidsthed om, at børnebiblioteket kan supplere skolebiblioteket.

Besøget skal give eleverne lyst til at komme igen med deres forældre og dermed øge den kulturelle dannelse blandt børnene på længere sigt.

Eksempler fra Fælles Mål
Dansk Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg.

Sted
Viborg Bibliotekerne
Vesterbrogade 15
8800 Viborg

Børnebiblioteket på Hovedbiblioteket i Viborg