Gratis

Kend dit børnebibliotek - 1. - 2. kl.

Beskrivelse

Et besøg på biblioteket er en spændende oplevelse, som kan sætte spor. Vi har en verden fyldt af bøger, fortællinger, stemning og skøre figurer. Alt sammen med til at sætte fantasien i gang og danne grobund for børns læseglæde. Det er på biblioteket den store fortælling starter - og på biblioteket den lille fortælling bliver nærværende.

Hvis du ønsker en introduktion til én af vores lokalbiblioteker, så skriv endeligt til laeringogviden [at] viborg [dot] dk, så finder vi en aftale der passer til jeres klasse.

 

Aktiviteter

Eleverne skal på tur rundt i børnebiblioteket – og på troldejagt. Klassen inddeles i grupper og skal i fællesskab løse et opgaveark. Eleverne skal finde forskellige bøger på Børnebiblioteket - nogle med troldetema. Troldejagten guider eleverne rundt på børnebiblioteket, så de bliver bevidste om, hvor de forskellige materialer står. Eleverne skal prøve at låne materialer på bibliotekets udlånsautomat – så de er selvhjulpne næste gang, de er på biblioteket.

Troldejagten rundes af med en "drabelig" troldefortælling - oplæst af bibliotekaren, mens børnene spiser madpakker.

Forløbet afsluttes med, at vi tager et fællesfoto sammen med eleverne, det kan sendes ud via AULA så eleverne husker at fortælle om deres besøg hjemme i familien – og får lyst til at komme på biblioteket sammen med mor og far.

Forberedelse

Vi opfordrer til, at eleverne er forberedte, inden de kommer på biblioteket. Det vil være en stor fordel, at eleverne kender troldenes verden. For eksempel via Troldepus historierne – og remser om trolde. Samtidig kan alle elever have en troldehale eller -ører på, når de skal på troldejagt på biblioteket. Klassen må også gerne medbringe en troldetegning, som skal bruges til en udstilling på børnebiblioteket.

Læreren skal på forhånd inddele eleverne i grupper af 3 – gerne med fokus på at grupperne bliver så velfungerende som muligt i troldejagten.

Kontaktpersonen på biblioteket skal have kontaktoplysninger (mail og mobilnummer) på den lærer, der booker undervisningen, og den eller de lærerer, som deltager i undervisningen.

Inden besøget skaber læreren et overblik over, hvor mange elever, der ikke er oprettede som lånere. De elever som ikke er oprettede skal udfylde en forældrefuldmagt, som sendes til biblioteket forinden besøget. Forældre tilladelsen findes her under "Undervisningsmaterialer"

Efterbehandling

Der tages et billede af eleverne, mens de er på besøg på biblioteket. Billedet sendes til skolen/klassen sammen med en hilsen fra bibliotekspersonalet. Billedet kan hænges op i klassen og deles med forældrene via AULA – så eleverne får snakket om deres oplevelser på børnebiblioteket. Hvad var det bedste ved besøget? Hvad synes I om historien, som blev læst op? Kan I huske hvilke troldebøger I fandt under troldejagten? Hvilke bøger kunne I tænke jer at låne ved næste besøg på biblioteket?

Formål

Formålet med aktiviteten er, at eleverne møder biblioteket som et spændende og vedkommende sted – samt at understøtte elevernes læseglæde og skabe bevidsthed om, at børnebiblioteket kan supplere skolebibliotekets materialer.

Besøget skal give børnene lyst til at komme igen med deres forældre – og dermed øge den kulturelle dannelse blandt børnene på længere sigt.

Eksempler Fælles Mål
Dansk - Der arbejdes med kompetenceområdet fortolkning, hvor eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster.

Sted
Viborg Bibliotekerne
Vesterbrogade 15
8800 Viborg

Børnebiblioteket, Hovedbiblioteket i Viborg

Undervisningsmateriale

Samtykke til oprettelse af børnelånerkort ved Viborg Bibliotekerne

Find tilrettelagt forløb i Meebook ved at søge på "KLC Viborg 030" i Share It.
Søg fra alle institutioner.