Gratis

Kend dit børnebibliotek – Bogstavjagt

Beskrivelse

En tur på biblioteket er en kulturel oplevelse, som kan sætte spor. En verden fyldt af bøger, fortællinger, stemning og skøre figurer. Alt sammen med til at sætte fantasien i gang og danne grobund for den kulturelle dannelse. Det er på biblioteket den store fortælling starter - og på biblioteket at den lille fortælling bliver nærværende.

Aktivitet
Eleverne skal på tur rundt i børnebiblioteket – og på bogstavjagt. De inddeles i grupper og skal i fællesskab løse en opgave. Eleverne skal finde forskellige bogstaver og til sidst sammensætte dem til et ord.

Bogstavjagten bringer eleverne rundt på børnebiblioteket, så de bliver bevidste om, hvor de forskellige materialer står. Ydermere skal de lære at låne materialer på bibliotekets system – så de er selvhjulpne næste gang, de er på biblioteket. Forløbet afsluttes med, at eleverne får et badge, så de husker at fortælle om deres besøg hjemme i familien – og får lyst til at komme på biblioteket sammen med mor og far.

Besøget sluttes af med en fortælling - oplæst af bibliotekaren.

Forberedelse
Det forventes at eleverne har et rimeligt kendskab til de forskellige bogstaver. Dette kunne med fordel ske via Halfdan Rasmussens alfabet – og de remser, der hører til her.

Læreren skal på forhånd inddele eleverne i grupper af 3 – gerne med fokus på, at grupperne bliver så velfungerende som muligt i bogstavjagten.

Hvis eleverne skal have et lånerkort til Viborg Bibliotekerne, skal forældrene give skriftligt samtykke. Blanket til oprettelse af lånerkort finder I under ”undervisningsmateriale” nedenfor.

Efterbehandling
Der tages et billede af eleverne, mens de er på besøg på biblioteket. Billedet sendes til skolen/klassen. Billedet hænges op i klassen – og I snakker om jeres oplevelser på børnebiblioteket. Hvad var det bedste ved besøget? Hvad synes I om historien, som blev læst op? Kan I huske hvilke bogstaver i fandt i bogstavjagten? Hvad stod der til sidst?

Biblioteket sender efter besøget en tekst til ForældreIntra om besøget med et billedet af klassen på biblioteket.

Formål

Formålet med aktiviteten er, at eleverne skal møde biblioteket som et spændende og vedkommende sted – samt at understøtte elevernes læselyst og skabe bevidsthed om, at børnebiblioteket kan supplere skolebiblioteket.

Besøget skal give børnene lyst til at komme igen med deres forældre – og dermed øge den kulturelle dannelse blandt børnene på længere sigt.

Ekspempler fra forenkelde fælles mål:
Sprog - der arbjedes med kompetenceområdet sprog, hvor eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på.

Sted

Børnebiblioteket på Hovedbiblioteket i Viborg, Viborg Bibliotekerne

Undervisningsmateriale
Blanket til oprettelse af lånerkort til Viborg Bibliotekerne