Gratis

Karrierespillet - find din vej

Beskrivelse

Karrierespillet - find din vej er et brætspil, der kan bruges som aktivitet i undervisning i Uddannelse og Job fra 7. til 10. klassetrin. Spillet kan også anvendes i mange andre sammenhænge fx i fritiden. 

Det kan anvendes som klassespil på skolen eller kombines med et besøg på Asmildkloster Landbrugsskole. Vi stiller en 'Gamemaster' til rådighed, uanset om spillet bookes i kombination med et besøg eller spilles på klassen hjemme. Der afsættes minimum to moduler til gennemførsel af et spil.

Spillet tager udgangspunkt i fire elementer inden for karrierelæring: at opdage, at ordne, at fokusere og at forstå. Karrierelæring handler om at flytte fokus fra 'valget' til 'læring'. Det at træffe et valg, skal læres og ikke forhastes. Alle skal træffe valg igennem hele livet, og karrierelæring er derfor en kontinuerlig og livslang proces. Ved at give den unge mulighed for at få erfaringer og at reflektere tidligt i livet, vil den unge være bedre i stand til at træffe kvalificerede valg ud fra interesser, muligheder, værdier og behov. Karrierelæring er som et puslespil, hvor man ikke på forhånd kender motivet (Rie Thomsen, fra 'Udsyn i udskolingen').

Karrierespillet er støttet af Region Midtjylland og er udviklet af et team af UU-vejledere, ledere og eksperter med speciale indenfor ungdomsuddannelse og har fokus på moderne karrierelæring. 

Aktiviteter

I Karrierespillet spiller to hold á 2-3 personer mod hinanden, og man vinder spillet ved at være det hold, der kommer længst på spillepladen. Ud fra forskellige kompetencekort, skal holdene løse missioner både praktisk og logisk. Undervejs bliver eleverne klogere på sig selv og deres medspillere, og spillet giver inspiration til forskellige typer af uddannelser og jobs, man som ung kan vælge imellem. Spillet er delt op i forskellige faser, der hver især tilføjer ny viden og indsigt i elevernes evner og interesser.

Forberedelse

Med fokus på Bill Laws teori om Karrierelæring (at opdage, at ordne, at fokusere, at forstå) kan I med fordel arbejde med Uddannelse og Job-aktiviteter forud for spillet. Artikel om Karrierelæring og Uddannelsesvejledning.

Se film om Karrierelæring på:
Udsyn i udskolingen for forældre
Udsyn i udskolingen for lærere
Udsyn i udskolingen for skoleforvaltninger

I kan også arbejde med refleksion - Hvilket interesser har jeg? Hvad er jeg god til? Hvad vil jeg vide mere om?

Formål

Formålet med Karrierespillet - find din vej er:

at træne de unge, igennem refleksion i forhold til uddannelsesvalg, i at blive klogere på sig selv, herunder:

  • Hvad kan jeg?
  • Hvad er nødvendigt for at nå mine mål?
  • Hvordan påvirker jeg mine egne fremtidsmuligheder i livet og i en karriere, og hvordan står jeg ved dem?

at elevernes klassefællesskab styrkes, ved at de forholder sig til og anerkender hinandens kompetencer.
at eleverne opmuntrer og inspirerer hinanden til at tænke nyt i forhold til interesser, muligheder og evner.

Eksempler fra Fælles Mål
Uddannelse og Job Eleven har viden om uddannelses-, job- og karriereveje i forhold til ønsker og forudsætninger
Eleven har viden om sammenhæng mellem karriereveje, personlige værdier, interesser og færdigheder

Sted
Asmildkloster Landbrugsskole
Asmildklostervej 1
8800 Viborg
Undervisningsmateriale
Tilmelding

Tilmelding sker til:
Kristine Lund

Ved tilmelding oplyses:
Skole, klassetrin, antal elever, kontaktoplysninger (mail og tlf. nr) samt om der ønskes spil på klassen eller spil med besøg på Asmildkloster Landbrugsskole.

Tlf.nr. 25 44 92 00