Gratis

Jens Langkniv

Beskrivelse

Jens Langkniv – en kulturhistorisk samarbejdsdag

Vi dykker ned i fortællingen om den berømte og berygtede krybskytte og landevejsrøver Jens Langkniv. Vi er tilbage i 1600-tallets Danmark, hvor forskellen på rig og fattig er stor og hvor lovløse og tatere holdt til i skove, på heder og i Daugbjergs gamle miner.

Aktiviteter

Historien om Jens Langkniv og Danmark i 1600-tallet præsenteres. Eleverne er selv fredløse som skal klare sig i skoven med de færdigheder Jens langkniv var berømt for. Der skal, blandt andet, bygges skjul, snittes kasteknive, flettes bånd og laves bål. En del af historien om Jens langkniv dramatiseres af holdene, der leges og skabes gode stunder.

Denne aktivitet kan med fordel laves af 1-2 klasser samtidigt.

Bevægelse: I skal forvente en dag med middel til høj aktivitet.

Stikord: Lokalhistorie , samarbejde.

Forberedelse

Det er en god idé at eleverne har stiftet bekendtskab med myten om Jens langkniv på forhånd. Kender til ordene fredløs, lovløse, tatere mm. 

En god dag på Naturskolen

Efterbehandling

Brug jeres oplevelser fra dagen som udgangspunkt for en snak om samarbejdet i klassen. Eleverne kan komme med eksempler fra dagen, hvor samarbejdet fungerede, ikke fungerede eller var nødvendigt for at løse en opgave.

Formål

Formålet med forløbet er at eleverne får kendskab til en lokal kulturhistorisk fortælling gennem leg, praktiske opgaver og godt samarbejde.

Eksempler fra Fælles Mål:
Dansk - Der arbejdes med områderne oplevelse og indlevelse, undersøgelse, fortolkning, vurdering og perspektivering i forbindels med kompetenceområdet Fortolkning.
Historie- Der arbejdes med kompetanceområdet historiebrug, hvor eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum.

 

Sted
Naturskolen i Viborg Kommune
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg

Aktiviteten kan med fordel finde sted på Hald, men andre gode stykker skov er også muligt. Aftal nærmere med naturvejlederen.