Hvad er et museum?

Beskrivelse

Aktivitet
Kuratering - at formidle viden og fortælle historier.
Museets primære kommunikationsform er udstillinger. Udstillinger kan laves på mange forskellige måder og handler om at vælge, ordne og systematisere en viden eller fortælling efter et selvvalgt princip. De greb, vi bruger, når vi laver udstillinger, afspejler en personlig opfattelse af verden. I dette forløb bliver det eleverne selv, der skal skabe en udstilling og dermed reflektere over, hvordan museer formidler viden om fortiden i nutiden.

Museum - hvordan og hvorfor?
Et museum er et sted, hvor vi samler malerier, traktorer, ølkapsler, mobiltelefoner, knogler, våben og meget, meget mere. I dette forløb undersøger vi, hvorfor vi samler, hvad vi samler på og hvorfor vi har museer. Vi laver også en praktisk øvelse, hvor vi med udgangspunkt i elevernes medbragte genstande, laver en udstilling.

Forslag til forberedelse
Lav en liste over de forskellige museer, I kender og måske har besøgt. Suppler eventuelt listen med museer, I finder ved en søgning på nettet. Snak sammen om, hvorfor I tror, der findes museer, og hvad vi skal bruge dem til. Eleverne finder hver en genstand, som de kan tage med på museet.

Forslag til efterbehandling
Lav en udstilling hjemme på skolen ud fra et bestemt emne eller en særlig vinkel, I vælger. Inviter resten af skolen til fernisering og fortæl dem om jeres tanker bag udstillingen.

Formål

Hvad er et museum egentlig for noget? Formålet med dette undervisningsforløb er at give eleverne et indblik i, hvad der foregår bag kulisserne på et museum og undersøge, hvorfor vi mennesker samler. 

Eksempler på læringsmål

  • At eleverne kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum.
  • At eleverne kan tage stilling til og handle i forhold til sociale, kulturelle og økonomiske sammenhænge og problemstillinger.
  • At eleverne kan beskrive rammer og interne forhold i en virksomhed.
  • At eleverne kan arbejde med markedsføring på baggrund af strategi, forbrugeradfærd og markedsforhold.
Sted

Forløbet kan både foregå på Skovgaard Museet eller alternativt på skolen, hvis dette ønskes.