Gratis

Hjælp til at vække din læseglæde 9. - 10- kl.

Beskrivelse

Har du elever, som er bogtrætte, eller som har brug for en succes med at dykke ned i en tekst? Ved hjælp af metoden "Guided fælleslæsning" dykker vi ned i udvalgte tekster, noveller eller digte og lader elevernes indre litteraturoplevelse udfolde sig i dialogen med læseguiden og de andre elever. Eleverne får en oplevelse med litteraturen, som fokuserer på deres egne billeder, og som ikke har et rigtigt eller forkert svar. Det styrker både elevernes læseglæde, og samtidigt trænes evnen til at analyserer tekster.

Aktiviteter

En udvalgt gruppe elever tages ud af undervisningen og få læse en udvalgt tekst op. Undervejs gøres holdt ved centrale steder i teksten og eleverne guides til at dele derespersonlige tanker og oplevelser af teksten. I samtale med eleverne dykkes ned i tekstens temaer og eleverne får mulighed for frit at associerer til deres egen livsverden uden forventningspres om at kunne svare rigtigt.

Mens gruppen deltager i forløbet, har resten af klassen undervisning med læreren, og herefter kan grupperne bytte, eller man kan nøjes med at lade en udvalgt gruppe, som vil have glæde af forløbet deltage. 

Forberedelse

Inden besøget har eleverne talt om den type tekst eller det forfatterskab, som der læses fra.

Inden besøget har læreren opdelt eleverne i grupper af 8 - 10 elever.

Kontaktpersonen på biblioteket skal have kontaktoplysninger (mail og mobilnummer) på den lærer, der booker undervisningen, og den eller de lærerer, som deltager i undervisningen.

Inden besøget skaber læreren et overblik over, hvor mange elever, der ikke er oprettede som lånere. De elever som ikke er oprettede skal udfylde en forældrefuldmagt, som sendes til biblioteket forinden besøget. Forældre tilladelsen findes her under "Undervisningsmaterialer"

Efterbehandling

Eleverne kan med fordel dele deres læseoplevelse med hinanden. Læreren opfordres til at indsamle de oplevelser eleverne havde med teksten og synliggøre dem i klassen.

Formål

Den overordnede mission er at skabe læselyst og læseglæde hos børn og unge; at få dem til at (gen)opdage læselysten. Desuden styrkes elevernes evne til at fordybe sig i en teks og lade dens fortolkningsrum udfolde sig

Eksempler fra Fælles Mål

Dansk:

- Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.

- Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst.

Sted

Forløbet kan foregå på Hovedbiblioteket i Viborg, på dit lokalbibliotek eller på skolen

Undervisningsmateriale
Tilmelding

Forløbet skal bookes med tre ugers varsel

Tilmelding