Gratis

Haver til Maver Asmildkloster - 4 besøg

Beskrivelse

Haver til maver Asmildkloster sætter naturen på skoleskemaet og dyrker aktiv, praksisnær og oplevelsesbaseret undervisning i have, natur og udekøkken samtidig med at andre fag integreres i udeskoleskemaet. Skolehaven er derfor et alternativt, tværfagligt klasselokale under åben himmel, hvor eleverne får jord under neglene, viden i hovedet og mulighed for at bevæge sig, samtidig med, at de udvikler og styrker deres evner, personlighed og fællesskab.

Eleverne får styrket deres faglighed og fællesskab gennem havearbejde og naturoplevelser, samtidig med at forløbet opfylder færdigheds- og vidensmål inden for natur/teknologi. Samtidig integreres især dansk og matematik og evt. andre fag såsom historie, billedkunst, idræt, uddannelse og job mm. Vi skaber en ramme med en varieret dag for elever og lærere.

Vi laver aktiviteter med udgangspunkt i jord til bord til jord. Hjemmedyrkede grøntsager bliver til sunde og velsmagende måltider, og eleverne mærker for alvor sammenhængen med have og mave. Vi dyrker vores måltider, og eleverne er aktive hele vejen fra frøet plantes i jorden, lugning af ukrudtet, og indtil de friske grøntsager høstes. Undervejs dufter, smager og mærker vi til naturens mangfoldighed og lærer hvordan vi nemt og sjovt kan tilberede høsten og få smag for sunde sager fra havens menukort - enkelt og effektivt. Samtidig får eleverne en forståelse for et vigtige emner - bæredygtighed og sammenhængen mellem land og by, landbrug og fødevarer.

I forløbet får eleverne mulighed for at styrke deres faglighed og fællesskab gennem havearbejde og naturoplevelser, samtidig med at forløbet opfylder færdigheds- og vidensmål indenfor natur/teknologi. Samtidig integreres især dansk og matematik og evt. andre fag såsom historie, billedkunst, idræt mm.. Vi skaber en ramme med en varieret dag for elever og lærere, med mulighed for yderligere fagfaglige og sociale aktiviteter. Målet er at aktiviteterne i skolehaverne kan give inspiration til yderligere fagintegration og aktiviteter hjemme på skolen, enten imellem besøgene eller som optakt og efterbehandling af et forløb i jordens bedste klasselokale.

Haver til maver tilbydes i tre forskellige udgaver (8 besøg, 4 besøg og 1 besøg). Bemærk, at udbyttet i de forskellige udgaver er variende. I denne udgave tilbydes 4 besøg. Antallet af aktiviteter er reduceret i forhold til udgaven med 8 besøg.

Ved et forløb på 4 besøgsgange, er det muligt at placere besøgene fra april til oktober. Der gøres opmærksom på, at ved et forløb med 4 besøg, stilles der ekstra krav til egenpasning i mellem besøgene. Pasningsordning aftales individuelt i klasserne.

Aktiviteter

Hvert besøg består af aktiviteter relateret til natur, have og mad, og vi er fysisk aktive både med leg, læring og havearbejde. Programmet for de enkelte besøg er i de store træk fastlagte og tager udgangspunkt i forskellige emner, der passer for årstiden.

Aktiviteterne er bl.a. inden for emnerne: opmåling, såning, kompost, insekter, blomster, biodiversitet, spiselig plantelære, høst, madlavning på bål, næringsstoffer, frøindsamling og efterafgrøder. Efter alle besøg har eleverne gennemgået naturens cyklus fra jord til bord til jord.
Samtidig relaterer vi elevernes oplevelser til landbrug og fødevarer, og vi kan integrere Uddannelse og job i aktiviteterne.

Skolehavelederen sætter rammen for hvert besøg, og aktiviteterne gennemføres i tæt samspil med klassens lærer. Personalet, der besøger haverne sammen med eleverne, har derfor en vigtig rolle med gennemførsel af aktiviteterne.
Hver klasse får tilknyttet et areal på ca. 30 m2, som de selv har ansvaret for at dyrke og passe under deres besøg, med vejledning fra skolehaveleder og egen lærer. Dette giver ejerskab og styrker samarbejdet og klassefællesskabet.

Forberedelse

Forud for det første besøg vil skolehavelederen tage kontakt til den enkelte skole for at gennemgå besøgsgangene. Her prioriteres aktiviteterne og programmet tilpasses til de 4 besøgsgange og fagintegration aftales. På dette møde, aftales endvidere rolle- og opgavefordelingen mellem skolehavelederen og de undervisere der følger klassen i haverne.

Praktisk forberedelse

 • Vi er ude hele dagen, så tag fornuftigt tøj på – husk at der kan være køligt og fugtigt om morgenen, og vinden kan være kold.
 • Husk en god madpakke og en drikkedunk, så I har energi til at være seje gartnere.
 • Vi vil rigtig gerne tage billeder og video af jeres flotte haver, seje grøntsager og jeres gode arbejde. Billederne bruger vi til HtMs Facebook side, brochurer som denne og nogle sender vi også til avisen for at fortælle de gode historier om skolehaverne. Fortæl os, hvis der er et barn, der ikke må fotograferes.
 • Vi vil rigtig gerne vise skolehaverne frem. Derfor er forældre og bedsteforældre mm. meget velkomne til at tage med klassen i haven.
Efterbehandling

Ved hvert besøg skrives der logbog, som der med fordel kan arbejdes videre med hjemme på skolen.

Imellem besøgene og i sommerferien skal skolehaverne også passes. Eleverne har selv ansvaret for dette sammen med deres familier. Dette aftales individuelt i hver klasse, og eleverne laver en pasningsplan.

Der er mulighed for at klassen og forældrerådet kan lave et fælles arrangement i skolehaverne.

Formål

Formålet med deltagelse i Haver til maver Asmildkloster er, at alle børn, uanset læringsstil, får mulighed for at udvikle egne evner og opnår vigtig viden om natur, have og udekøkken.

Formålet med forløbet er desuden:

 • At give eleverne en større forståelse for mad, natur og sund livsstil.
 • At eleverne opnår større forståelse for vigtigheden af at passe på naturen.
 • At eleverne bliver mere bevidste om bæredygtighed, biodiversitet og lokal fødevareproduktion.
 • At eleverne bliver mere bevidste om indflydelsen af egne vaner på naturen.
 • At eleverne bliver mere innovative omkring beskyttelse af naturen.
 • At motivere eleverne til læring i fx. matematik og dansk via en anderledes undervisningsdag.
 • At eleverne opnår mere selvsikkerhed omkring egne evner i naturen og hermed i undervisningen.

Eksempler på elevlæringsmål:

 • beskrive betingelser for spiringsprocessen og bl.a. forklare forskel på uorganisk og organisk materiale.
 • håndtere et bål, tilberede mad over bål og kan bruge vilde urter i madlavningen.
 • redegøre for de forskellige plantedeles funktion og opbygning.
 • beskrive blomster og frugters funktioner.
 • bestemme insekter og formidle viden om kompost og nedbrydning samt betydning for miljøet.

Eksempler fra Fælles Mål
Uddannelse og job Der arbejdes med videns- og færdighedsmål inden for: Personlige valg, fra uddannelse til job og arbejdsliv, hvor eleven kan vurdere betydning af vilkår og forandringer på arbejdsmarkedet. Eleven kan vurdere betydningen af livslang læring og innovation i arbejdsliv og karriere. Eleven kan vurdere muligheder i uddannelser, job og former for iværksætteri.

Sted
Asmildkloster Landbrugsskole
Asmildklostervej 1
8800 Viborg

Kommer I på cykel, finder I indgangen til Haver til maver på Randersvej, ca. 100 m fra busstoppestedet i retningen af søerne og ind til højre (lige ved siden af Asmildkloster Landbrugsskole). Der er cykelparkering på bagsiden af hækken.

Kommer I med offentlig bus, er der busstoppested på Randersvej, lige uden for Asmildkloster Landbrugsskole.

Kommer I med almindelig bus, kører I ind til Landbrugsskolen. Dette aftales ved booking, så skolehavelederen kan tage imod jer der.

Tilmelding

Tilmelding sker til pædagogisk leder Kristine Lund

Ved tilmelding oplyses:
Skole, klassetrin, antal deltagere, kontaktoplysninger (mail, tlf. nr), ønsker til besøgsdage samt andre relevante oplysninger.

Tlf.nr. +45 2544 9200
Tilmeldingsfrist
01.04.2020