Gratis

Gymnastikdag på Bjergsnæs Efterskole

Beskrivelse

Gymnastikdagen er for hele klasser.  Dagen arrangeres i samarbejde med elever og lærere fra Bjergsnæs efterskole.

Aktiviteter

Rytmisk serie (først sammen med sit hold og derefter sammen med alle de andre 5. klasser, der deltager på Gymnastikdagen)

Spring på store trampoliner

Springserier på team track

Opvisning af efterskolens elever

Hver klasse skal ledsages af mindst 1 lærer og alle deltagende lærere er forpligtede på at hjælpe til ved dagens afvikling.

Ved stævnet bliver der taget billeder som lægges på skolens facebookside.

Forberedelse

Der er ikke krav om en specifikke forberedesler, men arbejdet ind i færdigheds- og vidensmål omkring redskabsaktiviteter, dans og udtryk samt kropsbasis vil være oplagt før og efter denne dag.

Formål

Eleverne får viden om grundlæggende teknikker inden for redskabsaktiviteter
Eleverne får viden om sammensatte bevægelser i redskabsaktiviteter

Ekspempler fra Fælles Mål:
Idræt -  Der arbejdes med kompetenceområderne alsidig idrætsudøvelse og idrætskultur og relationer.

Sted
Dansk Skoleidræt Midt- og Vestjylland
Tilmelding
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
01.10.2020