Gratis

Green Career - find din grønne vej

Beskrivelse

Green Career er et brætspil udviklet til at informere udskolingselever om mulighederne med en landbrugsuddannelse. Det er et lettilgængeligt spil, hvor målgruppen er 7. klasse og opefter. Spillet kan spilles af 3-6 personer. Green Career er et slags "Worker Placement" spil, hvor ens workers er unge under uddannelse. Et unikt strategisk element er, at man kan opnå bonusser afhængig af, hvad nabospilleren har af investeringer. Analoge brætspil giver en mulighed for at opnå specifikke læringsmål samtidig med socialt samvær.

Der er mulighed for, at vi kommer ud til skolen og stiller med 1 person, der spiller med hele klassen. Klassen kan også komme og besøge skolen, og spille spillet her.

Aktiviteter

Vi kommer ud på skolen og giver et kort oplæg om Asmildkloster Landbrugsskole, og de uddannelser vi har. Oplægget efterfølges af en spørgerunde - hvad ved du om landbrug og uddannelsen?

Herefter introduceres eleverne til spillet. Afrunding og diskussion - hvad ved jeg nu, som jeg ikke vidste før?

Forberedelse

Forløbet kan inddrages som element i Uddannelse og Job.

Formål

Det forventes, at eleverne får et øget kendskab til vejen og erhvervsmulighederne igennem det grønne uddannelsessystem, samt at samarbejdet igennem spillet giver eleverne større refleksion i forhold til karrieremuligheder og karrierekompetencer. Forløbet har ydermere til formål at styrke lærernes kendskab til erhvervslivet inden for de grønne uddannelser, samt at skabe netværk til erhvervsuddannelserne indenfor landbrug.

Eksempler på elevlæringsmål
at eleverne opnår kendskab til erhvervsuddannelserne inden for landbrugssektoren og andre grønne uddannelser
at eleverne får en forståelse af erhvervsmulighederne med en grøn uddannelse
at eleverne opdager mulighederne for videreuddannelse inden for landbrugsuddannelsen

 

Sted

På skolen.