Gratis

Grønne Sammen Vi og verdensmålene 8. - 10. kl

Beskrivelse

Gennem en udstilling omkring FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling ønsker fotografuddannelsen på Medieskolerne i samarbejde med Viborg Bibliotekerne at bidrage til oplysningen om verdensmålene i Viborg.

Udstillingen består af 17 billeder, som er skabt af fotografuddannelsen. De udstillede billeder er ikke illustrationer af verdensmålene, men tankevækkende, spørgsmålssøgende billeder omkring hvert verdensmål. På hvert billede er det tilknyttede verdensmål præsenteret, og det er netop i samspillet mellem tekst og billede at fotografelevernes faglige kunnen udkrystalliserer en følelse, en tanke eller et spørgsmål i forhold til verdensmålene. Fotografeleverne der har arbejdet på dette projekt er halvvejs gennem uddannelsen. De er lige nu et spændende sted i deres uddannelse, hvor de kan det meste og hvor de får fokus på fortællingen og kommunikationen i deres billeder. Udstillingen er at finde på Hovedbiblioteket i Viborg og kan besøges på egen hånd, eller bookes som et læringdforløb med en formidler. 

Aktiviteter

Eleverne får en omvisning i udstillingen efterfulgt af en workshop, hvor eleverne bliver undervist i informationssøgning med henblik på at lave et oplæg til, hvordan de som forbrugere kan bidrage til opfyldelsen af et konkret verdensmål.

Forberedelse

Eleverne læse om Faktalinket om FNs Verdensmål inden de kommer: https://faktalink.dk/fns-verdensmal-baeredygtig-udvikling-faktalink-light 

Efterbehandling

Efter besøget skal eleverne fremlægge for hinanden på klassen. Læreren evaluerer elevernes læringsudbytte, opsamle gode eksempler herpå og sender det til biblioteket på laeringogviden [at] viborg [dot] dk

Formål

At styrke levernes refleksion over egne handlemuligheder som politiske forbrugere og styrke kompetencer inden for medborgerskab og handlekompetence.

Eksempler fra FFM 

Geografi: - Eleven kan beskrive løsningsforslag i forhold til klimaændringer og global opvarmning. Eleven har viden om aktuelle klimaproblematikker, klimateorier og klimamodeller.

Samfundsfag - Eleven kan diskutere rollen som forbruger. Eleven har viden om forbrugeradfærd, forbrugerroller og forbrugerrettigheder

Billedkunst - Eleven kan aflæse centrale informationer i billeder. Eleven har viden om enkle visuelle og skriftlige notatteknikker.

Dansk - Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer. Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur

 

Sted
Viborg Bibliotek
Vesterbrogade 15
8800 Viborg