Gratis

Grønne Sammen - Papir til pap

Beskrivelse

Grønne Sammen - kendskab til ressourcer og bæredygtig fremstilling.

Eleverne får viden om fremstilling af pap, og de prøver at fremstille materialer i pap. Se beskrivelse af forløb under Undervisningsmaterialer.

Aktiviteter

Forløbet starter med en rundvisning med en fortælling om Bruunshåb Gamle Papfabrik. Eleverne kommer ind i fabrikken, hvor processen med at omdanne gammelt papir til fint pap bliver gennemgået. Efter rundvisningen er det muligt at komme i kreativt værksted, hvor det er muligt at fremstille en kurv af pap, som er produceret på fabrikken. Det koster 20 kr. per ting som fremstilles. Eleverne kan evt. have penge med hjemmefra.

Forberedelse

Eleverne undersøger, hvad papir og pap er, og hvordan det fremstilles. Få inspiration under Undervisningsmateriale.

Efterbehandling

Brug ved hjemkomst billeder, som læreren har taget til en fælles reflektion i klassen. Få inspiration under Undervisningsmateriale.

Formål

At eleverne får viden om produktion af pap.

Eksempler fra Fælles Mål
Natur og teknologi
Eleven har viden om enkle produktionskæder
Eleven kan beskrive en proces fra ressource til færdigt produkt og fra produkt til ressource
Eleven har viden om teknologiudvikling gennem tiden
Eleven kan beskrive sammenhæng mellem behov for og udvikling af et produkt

Sted
Vinkelvej 93 B
8800 Viborg
Undervisningsmateriale

Der er udviklet et undervisningsmateriale til forløbet. Find det på Meebook ved at søge på "KLC Viborg Fra papir til pap".
Søg fra alle institutioner.

Tilmelding

 Tlf. 86675900

bruunshaab@papmuseum.dk

Tilmeldingsfrist
14.08.2020