Gratis

Grønne Sammen - Kunst, Natur og Verdensmål

Beskrivelse

Vil I være med til at udforske krydsfeltet mellem natur og kunst sammen med en naturvejleder og en kunstner? Og vil I med udgangspunkt i Verdensmålene arbejde i et kunstnerisk eksperimenterende værksted på jeres skole, så eleverne oplever Verdensmålene som både meningsfulde og nødvendige på lokalt og globalt plan?

Igennem Viborg Kommunes indsats ”Grønne sammen” inviteres I til at deltage i værkstedsforløb med jeres klasse (mellemtrin og udskoling) i forbindelse med Verdenstimen og Naturens Dag i uge 36, 2020.

På værkstederne vil der være fokus på elevernes fordybelse i verdensmålene med udgangspunkt i deres egne forestillinger og idéer om verden.

Der kan være tale om en enkelt temadag eller en hel uge, hvor eleverne arbejder i dybden med Verdensmålene – det bestemmer I helt selv!

Kulturprinsen koordinerer forløbene og faciliterer forberedelsesmødet med jer, naturvejlederen og kunstneren.

Aktiviteter

Værkstedsforløb på jeres skole/i jeres lokalområde 1-5 dage i uge 36, 2020

Forberedelse

Et møde hos jer med de involverede lærere, naturvejlederen og kunstneren faciliteret af en projektkoordinator fra Kulturprinsen. Kulturprinsen hjælper med at etablere kontakt til en kunstner og naturvejleder.

Efterbehandling

Evalueringsmøde i uge 37, 2020.

Deltagende lærere inviteres til konferencen "Verdensmål er vel ingen kunst?" den 5. oktober: https://bumkultur.dk/bum-konference-2020-verdensmaal-er-vel-ingen-kunst/

 

Formål

Formålet med værkstedsforløbene er, at eleverne får et mere indgående kendskab til Verdensmålene, og at eleverne igennem kunstneriske processer og inddragelsen af naturen oplever dem som både meningsfulde og nødvendige ikke kun på globalt plan, men også her og nu i deres hverdag.

Derudover er formålet også, at de professionelle voksne – altså jer lærere samt naturvejledere og kunstnere – skaber indhold og udfører værkstedsaktiviteterne i fællesskab, og dermed kan lære noget af hinanden og hinandens faglighed.

Sted

Forløbet afvikles på egen institution.

Tilmelding

Kontakt Maria Bach Boserup fra Kulturprinsen på tlf. eller mail for at aftale nærmere.

Tlf.nr. 27 60 14 15
Tilmeldingsfrist
07.08.2020