Gratis

Grønne Sammen - Klimadag på Energimuseet 7-9

Beskrivelse

I forbindelse med Viborg Kommunes projektuge Grønne Sammen, tilbyder Energimuseet en klimadag med fokus på bæredygtig energiforsyning og bæredygtigt forbrug. 

Dagen består af 4 moduler og det er muligt at tage afsted både som enkelt klasse, men også op til 4 klasser på samme tid. 

Aktiviteter

Forløbet tager udgangspunkt i tværfaglige problemstillinger om bæredygtig energiproduktion med fokus på vandkraft og vindkraft, med udspring i Tangeværket og Energimuseets udstilling om vindmøller.  

Eleverne får et konkret indblik i energiproduktion, hvor eleverne desuden oplever omstillingen fra sort til grøn energi gennem museets udstillinger. 

Undervejs er det en fordel, at eleverne tager billeder og film, så de hjemme kan arbejde videre med problemstillingerne.

Dagen varer 5 timer og er bygget op omkring 4 moduler:

Byg og test vindmøller
Eleverne skal i denne workshop optimere en vindmølle ud fra vindhastighed, pitch og antal vinger. Dette gøres i små grupper af 3, hvor eleverne får hands on erfaring med vindmøllernes virkningsgrad. Workshoppen har en eksperimenterende og undersøgende tilgang og tager udgangspunkt i den naturvidenskabelige arbejdsmetode, hvor eleverne undersøger en parameter ad gangen for at optimere vindmøllens effektivitet. Workshoppen til udskolingen har fokus på datalogning via Pasco og muligheden for videre arbejde med data hjemme på skolen. Det er derfor vigtig, at eleverne medbringer en computer eller tablet pr. gruppe med programmet SparkVue installeret. https://www.pasco.com/products/software/sparkvue#download-panel  

Denne workshop er bemandet af formidlere fra Energimuseet.

Jagten på den bæredygtige energi. 
Denne workshop tager eleverne rundt på området med deres mobiltelefon som guide. Undervejs på ruten skal eleverne finde forskellige poster, hvor de skal svare på spørgsmål og tage billeder. På nogle poster er der små faglige klip, som de ser via mobilen, mens de ved andre poster skal finde oplysninger og svare på nogle spørgsmål og evt. formidle dem på små film.

Denne workshop er på egen hånd.

Spillet om Klima (brætspil)
Med spillet om Klima kan eleverne på en overskuelig og let forståelig måde skabe et billede af, hvordan deres hverdag og de valg de træffer i den påvirker klimaet. Samtidig skaber spillet mulighed for diskussion om værdier, forbrugsvaner, luksus og nødvendigheder, mens vi kaster et blik ind i fremtiden og hvordan verden og hverdagen måske kan se anderledes ud i 2030. Spillet om klima er et dilemmabaseret formidlingsspil der visuelt giver eleverne stof til eftertanke.

Denne workshop er bemandet af formidlere fra Energimuseet.

Rundt på egen hånd
Eleverne får også tid til at komme rundt på egen hånd på Energimuseets 15.000 m2 store område, hvor de kan dykke ned i de forskellige udstillinger og bl.a. kan blive klogere på HC Ørsted, danskernes klimaaftryk, samt elektricitetens historie gennem de godt sidste 100 år.

Man kan med fordel besøge:
Ørstedloftet:
https://energimuseet.dk/oplevelsen/oersted-loftet/

Elektricitetens hus:
https://energimuseet.dk/oplevelsen/elektricitetens-hus/

Naturen omkring Tangeværket:
https://energimuseet.dk/oplevelsen/naturen/

Forberedelse

Det er en fordel, at eleverne har viden om forbrug, produktion af elektricitet og den heraf følgende påvirkning af klimaet.  

Der kan arbejdes med følgende fagområder, men det er ikke en forudsætning for forløbet.  

Magnetisme, spoler, generator 
https://fysik-kemi.gyldendal.dk/Indgange/Forloeb/Magnetisme.aspx

Fossile brændstoffer, forbrænding 
https://fysik-kemi.gyldendal.dk/Indgange/Forloeb/Faellesfaglige_forkusomraader/Baeredygtig_energiforsyning_paa_lokalt_og_globalt_plan/forloeb/Ikke_Vedvarende_energikilder.aspx  

Alternativ energiformer 
https://fysik-kemi.gyldendal.dk/Indgange/Forloeb/Faellesfaglige_forkusomraader/Baeredygtig_energiforsyning_paa_lokalt_og_globalt_plan/forloeb/Vedvarende_energikilder.aspx  

Drivhuseffekt og global opvarmning 
https://fysik-kemi.gyldendal.dk/Indgange/Forloeb/Global%20miljokemi/Drivhuseffekt_og_klimaandringer.aspx  

Efterbehandling

Tænk dagens oplevelser og læring ind i det øvrige indhold i jeres projekt Grønne Sammen. Eleverne får en del små film med fra deres tur rundt på museet. Disse kan I bruge i det videre arbejde hjemme på skole. I kan evt. lave en præsentation eller en hjemmeside/blog, hvor I formidler om vedvarende energi og den grønne omstilling. 

Formål

Formålet med forløbet er, at eleverne får et dybere indblik i vores forbrug og fremstillingen af vores elektricitet og hvordan disse påvirker klimaet på jorden. 

Eksempler fra Fælles Mål
Naturfagene -  Der arbejdes med kompetenceområdet perspektivering i biblogi, Fysik/kemi og georgrafi, hvor eleven kan perspektivere fagene til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse.

Samfundsfag - Der arbejdes med kompetenceområdet sociale og kulturelle forhold, hvor eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

Sted
Bjerringbrovej 44
8850 Bjerringbro
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
14.08.2020