Gratis

Grønne Sammen - Klimadag på Energimuseet 4-6

Beskrivelse

I forbindelse med Viborg Kommunes projektuge Grønne Sammen, tilbyder Energimuseet en klimadag for mellemtrinet med fokus på bæredygtig energiforsyning og bæredygtigt forbrug. 

Dagen består af 4 moduler og det er muligt at tage afsted både som enkelt klasse, men også op til 4 klasser på samme tid. 

Aktiviteter

Forløbet tager udgangspunkt i tværfaglige problemstillinger om bæredygtig energiproduktion med fokus på vandkraft og vindkraft, med udspring i Tangeværket og Energimuseets udstilling om vindmøller.  

Eleverne får et konkret indblik i energiproduktion, hvor eleverne desuden oplever omstillingen fra sort til grøn energi gennem museets udstillinger. 

Undervejs er det en fordel, at eleverne tager billeder og film, så de hjemme kan arbejde videre med problemstillingerne.

Dagen varer 5 timer og er bygget op omkring 4 moduler:

1) Byg og test vindmøller

Eleverne skal i denne workshop optimere en vindmølle ud fra vindhastighed, pitch og antal vinger. Dette gøres i små grupper af 3, hvor eleverne får hands on erfaring med vindmøllernes virkningsgrad. Workshoppen har en eksperimenterende og undersøgende tilgang og tager udgangspunkt i den naturvidenskabelige arbejdsmetode, hvor eleverne undersøger en parameter ad gangen for at optimere vindmøllens effektivitet. 

Denne workshop er bemandet af formidlere fra Energimuseet.

2) Jagten på den bæredygtige energi

Denne workshop tager eleverne rundt på området med deres mobiltelefon som guide. Undervejs på ruten er der poster med små faglige klip, som de ser via mobilen, mens de ved andre poster skal finde oplysninger og svare på nogle spørgsmål og evt. formidle dem på små film.

Denne workshop er på egen hånd.

3) Spillet om Klima (brætspil)

Med spillet om Klima kan eleverne på en overskuelig og let forståelig måde skabe et billede af, hvordan deres hverdag og de valg de træffer i den påvirker klimaet. Samtidig skaber spillet mulighed for diskussion om værdier, forbrugsvaner, luksus og nødvendigheder, mens vi kaster et blik ind i fremtiden og hvordan verden og hverdagen måske kan se anderledes ud i 2030. Spillet om klima er et dilemmabaseret formidlingsspil der visuelt giver eleverne stof til eftertanke.

Denne workshop er bemandet af formidlere fra Energimuseet.

4) Rundt på egen hånd

Eleverne får også tid til at komme rundt på egen hånd på Energimuseets 15.000 m2 store område, hvor de kan dykke ned i de forskellige udstillinger og bl.a. kan blive klogere på HC Ørsted, danskernes klimaaftryk, samt elektricitetens historie gennem de godt sidste 100 år.

Man kan med fordel besøge:

Ørstedloftet:
https://energimuseet.dk/oplevelsen/oersted-loftet/

Elektricitetens hus:
https://energimuseet.dk/oplevelsen/elektricitetens-hus/

Naturen omkring Tangeværket:
https://energimuseet.dk/oplevelsen/naturen/

Forberedelse

Forbered eleveren på, at det er en blanding mellem formidling og besøg på egen hånd. 

I kan med fordel arbejde med vedvarende energi og grøn omstilling, men det er ikke et krav. 

Efterbehandling

Tænk dagens oplevelser og læring ind i det øvrige indhold i jeres projekt Grønne Sammen. Eleverne tager en masse billeder med fra deres tur rundt på museet. Disse kan man arbejde videre med hjemme på skolen, evt. kan I lave en præsentation eller en hjemmeside/blog, hvor I fortæller om vedvarende energi og grøn omstilling. 

Formål

Formålet med forløbet er, at eleverne får et dybere indblik i vores forbrug og fremstillingen af vores elektricitet og hvordan disse påvirker klimaet på jorden. 

Eksempler fra FFM
Natur/teknologi - Der arbejdes med flere kompetenceområder: undersøgelse, modellering og perspektivering. Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger, eleven kan anvende modeller med stigende abstraktionsgrad og eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster.

Historie - Der arbejdes med kompetenceområdet historiebrug, hvor eleven har viden om personer og hændelser, der tillægges betydning i historien.

Sted
Bjerringbrovej 44
8850 Bjerringbro
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
14.08.2020