Gratis

Grønne Sammen - Haver til maver

Beskrivelse

Naturen er grøn og det skal den blive ved med at være. Bliv klogere på hvordan DU kan være med til at bevare og gøre naturen mere grøn med forløbet Haver til Maver.  Naturen er fuld af muligheder, der venter på at blive grebet. Grønt er sundt og ikke kun det der indtages. Naturen gør os godt på mange måder. Et forløb i Haver til maver er med til at give børn og unge viden om naturen, og hvilke sunde gaver, den kan give os, samtidig med at vi passer på den. Det handler om, at børn og unge grundlægger en sund livsstil og bliver trygge og glade i den natur de bevæger sig i. I Haver til maver flyttes undervisningen ud i naturen, og giver anledning til mere bevægelse og fysisk aktivitet. Deltagerne får jord under neglene, og mærker hvordan naturen kan bruges som et restituerende rum.

Aktiviteter
  • Eleverne introduceres for ’det grønne udenfor vinduet’ såsom biodiversitet og naturens ressourcer.
  • Vi smager på naturens ressourcer og får en snak om vigtigheden af emnerne.
  • Eleverne får til opgave at lægge en plan og strategi for hvordan de kan få mere biodiversitet ind i deres nærmiljø (hjemme, i lokalområdet og på deres skole) og hvordan naturens ressourcer bedre kan udnyttes klimaklogt.
  • Aktiviteterne bygges op således at eleverne arbejder aktivt med emnerne, samtidig med at vi diskuterer spørgsmål som hvad skal der til for at eleverne bliver mere trygge i naturen og omkring klimaet, og hvad savner de at vide mere om.
  • Der arbejdes i grupper, og der opsamles i plenum.
Forberedelse

Indholdet differentieres afhængig af hvilket klassetrin der tilmelder sig. Indholdet og sværhedsgraden tilpasses efter hvilket klassetrin der tilmeldes. Detaljer om aktiviterne aftales før besøget.

Efterbehandling

Der kan med fordel arbejdes videre med temaet hjemme både før og efter besøget. Fx med inspiration fra Haver til Mavers nationale hjemmeside med læringsmaterialer.

 

Formål

Formålet med forløbet er at deltagerne opnår tryghed i og ved naturen, troen på egne evner, opdager at de selv kan producere noget lige uden for vinduet eller klasselokalet, og får viden i hovedet om naturens sunde gaver.

Målet er at deltagerne vil tage denne viden og læring med hjem til deres skole, venner og familie, og at de bliver motiveret, engagerede, og videbegærlige i deres fremtidige liv. Det er målet at deltagerne efter forløbet sætter kimen til en mere fysisk og mental sund livsstil, hvor de opdager hvad naturen kan bidrage med og til, hvordan vi kan dyrke den klimaklogt og passe på den, så fremtiden er lys og tryg for alle. Det handler ikke kun om at få planterne til at gro, men også deltagerne.

Sted
Grønne Sammen
Tilmelding

Tilmelding sker på mail eller telefon til:

Liselotte Puggaard
Asmildkloster Landbrugsskole

Tlf.nr. +4522284686