Gratis

Grønne Sammen - Geder - bæredygtig naturpleje

Naturpleje, biodiversitet, invasive arter, bæredygtighed, geder.

Beskrivelse

Geder gnaver gennem grumme gevækster.

I skoven omkring Naturskolens hus i Undallslund har vi geder på arbejde. De æder sig igennem uønskede planter som japansk pileurt og glansbladet hæg. På marken sammen med gederne finder vi ud af, hvordan vi bekæmper invasive arter mest bæredygtigt, så vi fremmer en høj biodiversitet.

Hvem laver den bedste naturpleje: Geder, mennesker eller kemien?

Aktiviteter

Dagen er en blanding af praktiske opgaver, leg og fordybelse. Vi laver mekanisk bekæmpelse med børnene og sammenholder det med gedernes bekæmpelse. Vi tager før og efter billeder den samme dag og ser hvad vi har udrettet. Vi følger en ged og undersøger hvad gederne egentlig æder – er det birketræer, græs eller noget helt tredje der er livretten? Hvad går geden egentlig rundt og laver?

Forberedelse

Snak på forhånd om hvad naturpleje er og hvorfor vi gør det? Find eksempler på invasive arter på Miljøstyrelsens hjemmeside og hvorfor er de et problem for biodiversiteten? Hvad betyder ordet biodiversitet egentlig?

 

Efterbehandling

Repetér begreberne: naturpleje, biodiversitet, invasive arter.

Vi kan vise dagens arbejde frem på vores facebookside.

Tag familien med ud og se jeres arbejde.

Formål

I aktiviteten kommer vi ind på emner som biodiversitet, invasive arter, naturpleje, skovbrug, samt naturlige og økonomiske ressourcer. Vi arbejder med alternative bekæmpelsesmetoder af invasive arter, herunder mekanisk, kemisk og biologisk bekæmpelse. Vi undersøger gedens adfærd og snakker blandt andet om dens fordøjelsessystem.

Sted
Naturskolen i Undallslund
Kapt. Undallsvej 1
8800 Viborg

Kun i Undallslund

Tilmelding
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
14.08.2020