Grønne Sammen - Bruunshaab Gl. Papfabrik

Beskrivelse

Grønne Sammen - Bæredygtig produktion

På en rundvisning vejleder medarbejdere inden for specifikke emner, ligesom I kan bestille guidede rundture i museets udstillinger.

Eksempler på emner:

  • Produktion af fiberpap, genbrug af papir og pap.
  • Energikilder gennem tiden, vandturbine, dampmaskine, vandkraft, oliekraft, vindenergi.
  • Transportens historie.
Aktiviteter

Eleverne får en rundvisning.

Det er også muligt af kontakte Naturskolen i Viborg Kommune og få en naturvejleder ud. Efter besøget på fabrikken kan naturvejlederen tage jer med i skoven og finde ud af, hvad papir og pap egentlig er, eller arbejde med pappet ved søen for at undersøge vandenergien, der jo før i tiden drev papfabrikken.

Forberedelse

Bruunshaab Gamle Papfabrik har udviklet forskellige materialer, hvor I kan få viden om museet og dets samtid gennem historien. Emner som arbejderfamiler, børns arbejde, transportveje mm. Se under Undervisningsmateriale

Efterbehandling

Bruunshaab Gamle Papfabrik har udviklet forskellige materialer, hvor I kan få viden om museet. Se under Undervisningsmateriale

Formål

Et besøg på Bruunshaab Gamle Papfabrik kan vinkles efter jeres ønsker og målrettes forskellige fag.

Eksempler fra Fælles Mål
Historie Eleven kan opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold i fortiden. Eleven har viden om historiske scenariers funktion. Eleven kan formulere historiske problemstillinger.

Sted
Bruunshaab Gl. Papfabrik
Vinkelvej 93 B
8800 Viborg
Undervisningsmateriale
Tilmelding

Tlf. 86675900

bruunshaab@papmuseum.dk

Tilmeldingsfrist
14.08.2020