Grønne Sammen - Billedkunst

Beskrivelse

Har du nogensinde sluppet dine elever løs i et ægte malerværksted? Det har du mulighed for nu.

Forløbet inddrager FN's 17 verdensmål, hvor materialevalg, genbrug og upcycling af genbrug kan indgå i det kunstneriske udtryk.

Dine elever kan både afprøve forskellige teknikker, som er koblet til penslen og malerfaget samtidig med, at dine elever også har mulighed for at afprøve forskellige materialer, størrelser, penselstyper på både store og små plane og rumlige udtryksmaterialer.

Et dryp af bl.a. farvelære og symbolik vil indgå som en naturlig del af den kunstneriske proces.

  • Undervisningen vil foregå på et rigtigt malerværksted, og faciliteterne indbyder til en bred palette af udtryksformer.
  • Undervisningen kan designes efter alderstrin og fokus i netop din årsplanlægning i samarbejde med underviseren på Mercantec.
Aktiviteter

Læreren fra Mercantec rammesætter en opgave, hvori eleverne kan udfolde sig kunstnerisk differentieret. Til slut laves en fernisering på Mercantec eller ude på skolen, hvor alle malerierne sættes sammen og variationen bliver synlig. 

 

Forberedelse

Gør opmærksom på, at I arbejder med Grønne Sammen og ønsker denne vinkel.
Derudover kan I inden besøget inddrage en bestemt kunstnerisk stil, tidsepoke og/eller kunstner i samarbejde med underviseren fra Mercantec.

 

Efterbehandling

Hjemme på skolen eller i Mercantecs faciliteter kan en fernisering finde sted, og refleksionsspørgsmål kan stilles til både processen og det endelige resultat.

Her kan læreren stilladsere med begreber fra billedanalyse.

Formål

Formålet er, at eleverne lærer nye maleteknikker og/eller andre udtryksformer og oplever en stolthed ved de nye kunstneriske greb, som de har lært. 

Eksempler fra Fælles Mål
Billedkunst - Der arbejdes med kompetenceområderne billedfremstilling og billedkommunikation

Sted
Mercantec, Byggetek
Håndværkervej 9
8800 Viborg

Mød op ved hovedindgangen til Byggetek, Mercantec.

Tilmelding
Tilmelding
Tlf.nr. +45 2331 8435
Tilmeldingsfrist
14.08.2020