Gratis

Grønne Sammen - Animation på mellemtrinnet

Beskrivelse

Animationsmediet i det grønne arbejdstøj. Prøv fx at lav en animation om Bestøvning.

Animated Learning Lab kommer gerne ud og arbejder med netop det tema som I ønsker skal illustreres.

Aktiviteter

Naturfagslæreren underviser i insekternes betydning for vores fødevareproduktion og evt. om de problemer der er i dag med et mindre antal insekter og hvad det kan skyldes. Og om biernes udfordringer med at navigere p.g.a. stråling.

I dansk arbejder eleverne i grupper af 3 til 4 elever for at finde en historie ud fra det de lige har lært i naturfag og bestøvning.

  • Historierne kunne være at alle insekterne strejker på grund af dårlige arbejdsforhold og hvad sker der så???
  • En anden historie kunne være at et æbletræ står og venter på bierne, men de er blevet distraheret af en internetmast fordi de kan se Netflix og glemmer hvad de egentlig skulle.
  • Eller en æbleblomst har dårlig ånde på grund af halsbetændelse et koldt forår, så bierne ikke vil besøge den. Og hvad sker der så??
  • Måske er der flygtet mange insekter til et naturskønt område på grund af dårlig luft.

Det er også fint at vise hvad der sker når en bi kravler ind i en blomst og får pollen på sine bukser, flyver til en ny blomst, for til slut at flyve hjem til sit bo med sin kostelige skat.

I Billedkunst kan grupperne klippe det ud de har brug for fra bøger blade eller nettet. Det kunne være bier med eller uden pollen på benene, blomster, træer, bistader, tele master, osv.

  • På A2 karton kan der laves collager som baggrunde.
  • Ipadden eller smartphonen lægges på bordet. Fæstes evt. med læretyggegummi så den ligger stabilt.
  • Baggrunde og figurer lægges på gulvet.
Forberedelse

Del eleverne op i gruppen inden vi kommer.

Lav evt. aftaler med kolleger om at lave et tværfagligt forløb:

Fx Dansk, Natur/teknologi og billedkunst.

Book Ipads eller smartphones med den gratis app der hedder Stopmotion studio installeret, 

A2 karton til baggrunde. Ugeblade og gamle bøger til at klippe i, eller mulighed for at printe på fotopapir fra nettet. (Man kan også klæbe det man skal bruge op på pap. Almindeligt papir er for tyndt at arbejde med)

Lærertyggegummi

Efterbehandling

Animationsteknikken der bruges er generelt stopmotion med forskellige visuelle designes. Stopmotion kan være lavet med ting som affald eller modellervoks. Et andet design er cut-out animation, der er lavet som flade figurer af pap med forskellige overlader.

https://www.youtube.com/watch?v=NPBw3mS6n1M

Formål

Animation kan illustrere alt. Vi kan gå ind i cellerne, kontrollere insekters opførsel, rejse ud i universet, gå under jorden, illustrere vands cyklus, m.m.

Med animation kan vi fortælle en appellerende historie ved at personificere for eksempel cellerne og indtrængende vira og skabe en krigs- og spionhistorie der foregår inde i kroppen.

Animationsmediet er samtidig meget konkret. Ved vi ikke hvad der sker og skal ske i vores animationsfilm, kan vi ikke animere det. Så ” knækker filmen” må eleverne ud og lave research.

De små animationer kan vises som formidling for elever der har arbejdet med andre emner under Grønne sammen og på den måde skabe det samme billede.

Animationsmediet kan bruges ind i alle fag, og egner sig fint til tværfaglige forløb.

Det er fx muligt at arbejde med emnet Affaldssortering i indskolingen, Bestøvning på mellemtrinet og Bakterieresidens i udskolingen, men emnerne er uendelige, så det kunne også være: Vands cyklus generelt, spildevands cyklus, et batteris tilblivelse og afslutning, strålings skader på huden osv.

Tilmelding

Kontakt Hanne Pedersen

Tlf.nr. 8755 4962
Tilmeldingsfrist
14.08.2020